اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:45:16 AM 1399 / 07 / 30
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 4 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1108
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

کمیته اخلاق در پژوهش
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده های بهداشت،پیراپزشکی و پرستاری و مامایی ، روز دوشنبه مورخ 98/4/10 در دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل شد.

1398 / 04 / 12 -7:52


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد.

1398 / 08 / 06 -11:47


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد.
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده های بهداشت،پیراپزشکی و پرستاری و مامایی ، مورخ 98/12/24 در دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل شد.

1398 / 12 / 25 -12:15


کلیه دانشجویان دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار گرفتند
کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه (روزانه - شبانه - دستیاران) هر ساله توسط دانشگاه در مقابل حوادث بیمه می گردند

1391 / 09 / 13 -14:48


کسب مقام اول کشوری توسط سرکار خانم مسعودیه در رشته قرآن شناسی
ریحانه مسعودیه آرانی دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه موفق به کسب مقام اول رشته قرآن شناسی بخش کتبی بیست و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور شد...

1391 / 07 / 20 -11:36


کسب رتبه برتر در جشنواره فرهنگی
دانشجو سعید غزنوی در بخش مجازی و ادبی/ نثر طنز و شعر طنز دارای رتبه کشوری شد .

1394 / 12 / 03 -13:28


کسب رتبه برتر توسط دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی در هفدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
کسب رتبه برتر در در رشته حفظ کل قرآن کریم و عکاسی در هفدهمین جشنواره سراسری قرآن کریم دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور توسط ...

1391 / 03 / 08 -13:20


کتب فارسی خریداری شده کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی
عناوین کتب خریداری شده از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1392

1392 / 03 / 02 -12:37


کارمند نمونه
تلاش خالصانه و صادقانه آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است. همکار محترم سرکار خانم ...

1394 / 06 / 07 -13:44


کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان
ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

1396 / 02 / 04 -13:7