به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:56:50 AM 1398 / 06 / 03
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 4 از 91   تعداد اخبار اين گروه خبري: 901
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  

کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با تدریس دکتر علی صابر ph.Dاخلاق پزشکی

1397 / 12 / 15 -9:17


کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیئت علمی و مربیان دانشکده
کارگاه ورود مقالات در سامانه پژوهان

1398 / 04 / 29 -14:15


کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلب
انجمن علمی دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند

1396 / 01 / 27 -9:50


کارگاه آموزشی اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی دارو
در تاریخهای 1 و 2 مهر ماه 97 کارگاه آموزش نسخه نویسی و تجویز منطقی دارو باری دانشجویان مامایی برگزار گردید .

1397 / 07 / 07 -13:42


کارگاه آموزشی
قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد)

1397 / 12 / 05 -14:29


کارگاه آموزش اطفاء حریق برگزار گردید
در تاریخ 97/07/18 در دانشکده پرستاری و مامایی کارگاه آموزش اطفاء حریق ویژه اساتید و کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید

1397 / 07 / 21 -8:44


کارگاه آموزش search
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند در تاریخ ...

1396 / 08 / 04 -11:10


کارگاه آشنایی با زلزله
کارگاه یک روزه آشنایی با زلزله در تاریخ 96/11/14 برگزار گردید

1396 / 11 / 14 -11:18

قابل توجه دانشجویان بهمن 89
ویژه ترم تابستان 93
دروس کارآموزی در عرصه ویژه و فوریت به شرح زیر ارائه می شود :

1393 / 04 / 08 -11:29

قابل توجه دانشجویان بهمن 89
ویژه ترم تابستان 93
آخرین تغییرات دروس کارآموزی در عرصه ویژه و فوریت به شرح زیر ارائه می شود :

1393 / 04 / 09 -13:17