اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

7:32:44 PM 1399 / 07 / 09
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 29 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1101
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
کارگاه آموزشی Search

1394 / 09 / 23 -14:1


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
دانشجویان گرامی در خصوص تکمیل پاسخنامه ....

1390 / 10 / 17 -12:13


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
دروس عمومی در این نیمسال به صورت گروهی ارائه می گردد حتما در وارد کردن کد و گروه درس عمومی خود طبق جدول ارائه شده عمل نمائید.

1390 / 11 / 16 -9:26


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
بدینوسیله به اطلاع تمامی عزیزان می رساند که کلیه برنامه های کلاسی و امتحانی و کارآموزی و کارورزی در تاریخ

1390 / 06 / 23 -12:3


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
کارگاه SPSS

1391 / 10 / 09 -14:58


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند : کارگاه آموزشی Search

1391 / 09 / 08 -15:3


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
آغاز ثبت نام پنجمین دوره انتخابات شورای صنفی

1391 / 08 / 09 -10:32


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
آخرین وضعیت تغییر برنامه امتحانی خود را حتما بررسی نمائید و ...

1391 / 10 / 20 -12:7


قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال
جهت تسهیل و تسریع رسیدگی به تقاضای میهمانی وانتقال دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی طراحی و راه اندازی شد.

1395 / 04 / 03 -12:43


قابل توجه کلیه دانشجویان مامایی89
برنامه امتحان فینال به شرح ....

1393 / 06 / 03 -10:43