به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

7:51:33 PM 1397 / 03 / 28
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 29 از 73   تعداد اخبار اين گروه خبري: 724
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  

قابل توجه دانشجویان محترم مامایی مهر 93
برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان (بیمارستان شهید بهشتی)دانشجویان مامایی ورودی مهر 93 ویژه گروه (الف و ج)

1397 / 01 / 15 -12:17


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی مهر 93
برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان سه روز دوم هفته (بیمارستان شهید بهشتی)ویژه گروه (د)

1396 / 12 / 09 -8:33


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 93
برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان (بیمارستان شهید بهشتی)دانشجویان مامایی ورودی مهر 93 ویژه گروه (د و ب)

1397 / 02 / 10 -13:34


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 92
برنامه امتحان فینال عملی به شرح زیر ...

1396 / 05 / 31 -13:50


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 91
نمرات امتحان فینال (نوبت دوم) به شرح زیر اعلام و ...

1395 / 05 / 24 -13:56


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 91
برنامه تکمیل آمار مرداد ماه95 دانشجویان مامایی91- بهشتی و زایشگاه

1395 / 05 / 02 -11:16


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 91
برنامه تکمیل آمار تیر ماه95 دانشجویان مامایی91

1395 / 04 / 02 -12:43


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 91
برنامه تکمیل آمار خرداد ماه دانشجویان مامایی91- همراه با آخرین تغییرات

1395 / 02 / 27 -11:32


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 90
کارگاه آموزشی بهداشت مادر و کودک «جامعه نگر» ...

1393 / 06 / 02 -10:52


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 90
نمرات امتحان فینال ...

1394 / 03 / 27 -13:35