اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

8:54:57 PM 1399 / 03 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 28 از 103   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1024
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  

قابل توجه کلیه دانشجویان مامایی89
برنامه امتحان فینال به شرح ....

1393 / 06 / 03 -10:43


قابل توجه کلیه دانشجویان مامایی89
با توجه به برگزاری کارگاه بهداشت مادر و کودک ( جامعه نگر) و روش تحقیق ، حضور کلیه دانشجویان ...

1392 / 06 / 14 -7:42


قابل توجه کلیه دانشجویان مامایی ورودی مهر 95
کارگاه بررسی پرونده تخلفات مامایی

1397 / 08 / 23 -10:19


قابل توجه کلیه دانشجویان مامایی 88
کارگاه spss در تاریخ 30/06/91 در محل سایت کامپیوتر دانشکده پرستاری و مامایی برگزار و ...

1391 / 06 / 25 -12:48


قابل توجه کلیه دانشجویان مامایی 87
کارگاه پزشکی جامعه نگر ( کارآموزی در عرصه آموزش بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده ) در تاریخ 26/6/90 برگزار می شود.

1390 / 06 / 22 -12:20


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی پرستاری بهمن 95 ، مهر 94 و مهر 93
کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی الزامی در تاریخهای ...

1396 / 03 / 28 -13:0


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
قوانین و مقررات آموزشی امتحانات پایان ترم

1396 / 03 / 25 -10:33


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
جهت انتخاب واحد با اساتد راهنما....

1398 / 06 / 16 -8:46


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
تاریخ حذف اضطراری تغییر یافت و حذف اضطراری در تاریخهای 19 و 20 آذر ماه قابل اجرا خواهد بود .

1390 / 09 / 12 -9:23


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
کلیه دانشجویانی که معدل آنها از ...

1393 / 05 / 27 -9:48