اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:43:21 AM 1399 / 07 / 30
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 27 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1108
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
دومین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی

1397 / 03 / 30 -10:59


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
دفتر استعداد درخشان دانشگاه برگزار می کند ...

1397 / 03 / 30 -11:44


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
به دلیل درخواست مکرر دانشجویان مبنی بر عدم ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و میهمان ،سامانه مذکور از تاریخ 97/04/02 لغایت 97/04/07 پایان وقت اداری تمدید گردید.

1397 / 03 / 31 -9:13


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
ثبت نام اینترنتی نقل و انتقالات از تاریخ 97/02/15 لغایت 97/3/15 اعلام گردید دانشجویان محترم ...

1397 / 02 / 15 -13:50


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
تاریخ حذف اضطرارری از 16/2/ لغایت ...

1394 / 02 / 16 -8:58


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده عضو می پذیرد علاقمندان جهت ثبت نام و...

1393 / 08 / 19 -11:6


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
کلیه دانشجویان باید تا تاریخ 26/7/93 تاییدیه انتخاب واحد خود را با امضاء...

1393 / 07 / 26 -13:6


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
جهت تحویل کارت بیمه عمر و حوادث جمعی خود به ...

1393 / 09 / 12 -11:17


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
دروس عمومی و معارف از ترم اول 93-94 به صورت آزاد ارائه می گردد . کلیه دانشجویان با توجه به ...

1393 / 05 / 27 -9:59


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
سامانه پرسش و پاسخ راه اندازی گردید . کلیه دانشجویان محترم که ...

1393 / 04 / 22 -10:57