به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:09:03 AM 1397 / 04 / 03
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 23 از 73   تعداد اخبار اين گروه خبري: 729
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  

قابل توجه کارورزان محترم درس بهداشت جامعه دولتی و آزاد
دانشجویان گروههای D,E,F

1396 / 01 / 27 -9:57


قابل توجه کارورزان محترم داخلی جراحی ( دولتی و آزاد)
امتحان پایان ترم کارورزان داخلی جراحی در تاریخ ...

1396 / 03 / 23 -10:24


قابل توجه کارورزان محترم بهداشت جامعه
جهت تعیین و تأیید عناوین سمینار ...

1393 / 07 / 28 -10:49


قابل توجه کارورزان بهداشت جامعه (دولتی)
تاریخ برگزاری سمینار 94/10/03 می باشد . تاریخ تحویل پروپوزال و ...

1394 / 08 / 26 -11:19


قابل توجه کارورزان بهداشت جامعه ( دولتی و آزاد)
جلسه توجیهی

1393 / 11 / 12 -12:51


قابل توجه کارآموزان در عرصه روان(دولتی -آزاد)
جلسه توجیهی

1393 / 11 / 09 -12:49


قابل توجه کارآموزان در عرصه بهداشت جامعه
جلسه توجیهی این درس در تاریخ ...

1393 / 06 / 25 -13:13


قابل توجه کارآموزان در عرصه ( دانشگاه آزاد نراق)
جلسه توجیهی برای این دانشجویان در تاریخ ...

1393 / 06 / 23 -13:12


قابل توجه کارآموزان دانشگاه آزاد نراق
برنامه کارآموزی بزرگسالان (1)، بزرگسالان (2)، روان ، بزرگسالان (3)، مشکلات شایع و کودک سالم به شرح ...

1396 / 05 / 04 -13:46


قابل توجه کارآموزان بهداشت جامعه ( دانشگاه آزاد نراق)
کارگاه بهداشت جامعه در تاریخ ...

1393 / 04 / 14 -10:28