اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:39:19 AM 1399 / 07 / 30
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 23 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1108
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم پرستاری مهر 97
کارگاه کارآموزی درس بهداشت جامعه در تاریخهای ...

1398 / 06 / 31 -9:4


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم پرستاری مهر 95
برنامه کارگاه درس کازآموزی بهداشت در تاریخ های ...

1396 / 09 / 05 -12:40


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم پرستاری مهر 95
جلسه معارفه و توجیهی

1395 / 07 / 11 -12:10


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم پرستاری مهر 94
کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی الزامی در تاریخهای ...

1396 / 07 / 16 -10:24


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم پرستاری مهر 94
جلسه توجیهی پیش کارورزی برای دروس کارآموزی در عرصه بزرگسالان /سالمندان در ...

1397 / 06 / 21 -13:22


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم پرستاری مهر 93
کارگاه آموزشی در تاریخ 1396/10/14 از ساعت 8:30 الی 12

1396 / 10 / 12 -9:14


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم پرستاری مهر 93
جلسه توجیهی برای شروع کارآموزی در عرصه در تاریخ ...

1396 / 06 / 26 -12:13


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم پرستاری بهمن 95
کارگاه مهارت های زندگی در تاریخ ...

1397 / 11 / 27 -10:56


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم پرستاری بهمن 94
برنامه کارگاه به شرح ...

1396 / 02 / 13 -9:6


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم پرستاری
جهت دریافت لوگ بوک هر چه سریعتر ...

1396 / 08 / 29 -13:43