اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:58:42 PM 1398 / 12 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 20 از 100   تعداد اخبار اين گروه خبري: 992
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته پرستاری ورودی مهر 95

1398 / 09 / 30 -14:47


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته پرستاری ورودی بهمن 97
برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی با تدریس آقای دکتر آقاجانی

1398 / 12 / 03 -10:36


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته پرستاری ورودی بهمن 96
برگزاری کارگاه ارتباط با بیمار با تدریس آقای دکتر آقاجانی

1398 / 08 / 28 -14:22


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته پرستاری ورودی بهمن 94
ساعت شروع امتحان فینال در مورخ 98/11/13 روز یکشنبه از ...

1398 / 11 / 02 -13:3


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده پرستاری و مامایی
نظر به اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون در خرداد و تیرماه سال جاری، دانشجویان سال سوم و چهارم که تمایل به همکاری در برنامه مذکور را دارند با مراجعه به روابط عمومی ...

1398 / 03 / 01 -14:34


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده پرستاری و مامایی

1398 / 11 / 16 -9:5


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده پرستاری و مامایی
تغییر ساعت امتحان ساعت 8 صبح روز یکشنبه 1396/03/28

1396 / 03 / 24 -10:30


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده
دروس انقلاب اسلامی و آشنایی با منابع اسلامی با گروه 11در تاریخ 1396/11/29 از ساعت 7 صبح قابل اخذ می باشد لذا ...

1396 / 11 / 28 -10:21


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده
در صورت تمایل به کاندید شدن در انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه هر چه سریعتر ...

1390 / 08 / 01 -13:49


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی ورودی مهر 97
جلسه معارفه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی ورودی مهر 97

1397 / 07 / 09 -10:16