اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:25:14 PM 1399 / 03 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 19 از 103   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1024
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر 93
ادامه برنامه کارآموزی عصر و شب زایمان (بیمارستان شهید بهشتی)از تاریخ ...

1396 / 12 / 06 -10:51


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر 93
آخرین تغییر برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان ویژه گروه ج و الف دانشجویان مامایی ورودی 94

1396 / 11 / 15 -12:24


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر 93
برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان ویژه

1396 / 11 / 11 -10:15


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی 95
کارگاه آموزش نسخه نویسی در تاریخ ...

1398 / 06 / 25 -13:27


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی 93
هشتمین کارگاه آشنایی با نحوه ثبت گزارش در پرونده بیمار

1396 / 07 / 16 -10:16


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی 91
برنامه فینال عملی مامایی

1395 / 06 / 02 -13:53


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی 90
برنامه امتحان فینال دانشجویان ...

1394 / 05 / 26 -9:8


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی 90
برنامه تکمیل آمار زایمان مرداد دانشجویان

1394 / 05 / 06 -13:54


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی 90
برنامه تکمیل آمار زایمان تیردانشجویان

1394 / 03 / 31 -9:36


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم صاحب استعداد برتر
اطلاعیه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر کشور در سال تحصیلی 98-1397

1397 / 04 / 19 -8:36