اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

7:05:47 PM 1399 / 07 / 09
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 17 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1101
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از عنوان دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه مورخ 1397/03/01 ساعت ...

1397 / 02 / 31 -11:2


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
کارگاه ایمنی بیمار

1395 / 11 / 20 -11:7


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
کارگاه ارتقاءکیفیت خدمات و حاکمیت بالینی

1395 / 12 / 15 -10:13


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارآموزی در عرصه ( دانشگاه آزاد (واحد نراق)
جهت مشاهده گروه بندی ترم تابستان به قسمت ...

1396 / 03 / 23 -10:39


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ورودی مهر97
جلسه معارفه کلیه دانشجویان محترم ورودی مهر 97

1397 / 07 / 15 -9:20


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ورودی مهر93( اتاق عمل - پرستاری - مامایی)
با توجه به اینکه شما عزیزان در ترم آخر می باشید لطفا کارنامه تحصیلی خود را چک نمایید در صورت ...

1397 / 01 / 16 -12:34


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مهر93
آزمون کارشناسی به پزشکی سال 97

1397 / 01 / 26 -10:11


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقطع دکتری که وارد مرحله پژوهشی شده اند

1399 / 02 / 30 -13:31


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی94
امتحان مجدد فینال مامایی بخش تئوری در تاریخ...

1398 / 05 / 09 -8:55


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی94
تاریخ برگزاری امتحان فینال مامایی بدین شرح اعلام شد : ...

1398 / 02 / 23 -9:13