به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:58:52 AM 1398 / 06 / 03
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 12 از 91   تعداد اخبار اين گروه خبري: 901
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  

قابل توجه کلیه دانشجویانی که باید شهریه بپردازند
شماره حساب درآمد دانشکده ها اعلام گردید

1391 / 07 / 12 -14:18


قابل توجه کلیه دانشجویان کارورزی فوریتها
کلیه دانشجویانی که کارورزی در عرصه فوریت را در ترم جاری گذارنیده اند امتحان پایان کارورزی ایشان در تاریخ 14/04/1391 ساعت ....

1391 / 04 / 10 -12:51


قابل توجه کلیه دانشجویان کارورز پرستاری( علوم پزشکی و نراق)
کلیه دانشجویان موظف می باشند در جلسه توجیهی کارآموزی در عرصه که در ساعت 11 روز یکشنبه 31/06/92 در ...

1392 / 06 / 18 -11:51


قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری مهر و بهمن 88
از کلیه کارآموزان در عرصه پرستاری و دانشجویان فوریتهای پزشکی دعوت به عمل می آید چهار شنبه مورخ 11/2/92 راس ساعت 8 در آمفی

1392 / 02 / 09 -14:12


قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری مهر و بهمن 88
به منظور اجرای طرح کشوری پایش سلامت ایرانیان از تاریخ 17/01/92 لغایت 24/01/92 کلیه دانشجویان موظفند در این برنامه شرکت نمایند . حضور دانشجویان...

1391 / 12 / 28 -13:16


قابل توجه کلیه دانشجویان کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان
از فروردین ماه 93 برنامه کارآموزی این دو درس توسط پرستاران بخشهای اورژانس و طبی 3 و طبی 4

1392 / 12 / 25 -12:4


قابل توجه کلیه دانشجویان کارآموز و کارورز اتاق عمل
آخرین تغییرات برنامه کارآموزی و کارورزی

1394 / 07 / 01 -11:54


قابل توجه کلیه دانشجویان و پژوهشگران محترم دانشگاه
ارائه فایلهای آموزشی جدید آشنایی با نحوه تهیه و تدوین پروپوزال پژوهشی- آشنایی با بانک اطلاعاتی ISI و Cinahl - نحوه داوری مقالات پژوهشی به نحوه علمی و سیستماتیک

1391 / 10 / 06 -14:49


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارورزی دانشگاه آزاد نراق
جلسه توجیهی برای شروع ترم تابستان در تاریخ ...

1396 / 03 / 24 -10:25


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارورزی دانشگاه آزاد نراق
دانشجویانی که درس کارآموزی در عرصه مادران نوزادان با سرکار خانم استاد صابری در ترم پیش اخذ نموده و ...

1396 / 04 / 19 -8:25