اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

10:30:59 PM 1399 / 08 / 09
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 105 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1110
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

انتصاب خانم دکتر محبوبه کفایی عطریان به سمت مدیر گروه مامایی دانشگاه
سرکار خانم دکتر محبوبه کفائی عطریان عضو هیئت علمی محترم گروه مامایی...

1397 / 09 / 27 -12:39


انتخاب خانم آفتابی به عنوان کتابدار برتر

1398 / 09 / 02 -12:47


امکان دسترسی به پایگاه اطلاعاتی EBSCO
امکان دسترسی به پایگاه اطلاعاتی EBSCO برای پژوهشگران دانشگاه: http://search.ebscohost.com

1391 / 08 / 07 -12:30


امتحان فینال مجدد دانشجویان مامایی
دانشجویان محترم مامایی مهر 93 امتحان فینال مجدد در تاریخ ...

1397 / 05 / 20 -13:22


امتحان فینال دانشجویان پرستاری ترم آخر
قابل توجه دانشجویان پرستاری ترم آخر امتحان فینال در تاریخ ...

1397 / 10 / 25 -14:22


افزایش مرخصی زایمان دانشجویان شاغل به تحصیل
در چهل ونهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1/8/91 وزارت متبوع مصوب گردید

1391 / 09 / 13 -14:38


افتخاری دیگر برای دانشکده پرستاری و مامایی
کسب رتبه های برتر توسط اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری در هفدهمین جشنواره قرآنی دانشگاهها و مسابقه هفته خوابگاه ها

1392 / 03 / 13 -7:56


افتخاری دیگر برای دانشکده پرستاری و مامایی
کسب رتبه چهارم کشوری بر اساس شاخص بین المللی H-index مبتنی بر مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

1396 / 11 / 26 -9:24


افتخاری دیگر برای دانشکده پرستاری و مامایی
راهیابی آقای حمیدرضا صادقی گندمیانی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته پرستاری به مرحله کشوری 26 جشنواره دانشجوی نمونه

1396 / 09 / 14 -11:19


افتخاری دیگر برای دانشگاه از طرف دانشجویان رشته پرستاری
کسب رتبه نخست در اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونتهای منتقله از خون توسط دانشجویان خانم فاطمه مقصود و خانم فاطمه حاجی رضایی

1397 / 08 / 12 -9:5