اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

7:53:49 PM 1399 / 07 / 10
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 102 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1101
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

برگزاری دفاع از عنوان پایان نامه ارشد در دانشکده پرستاری مامایی کاشان

1399 / 04 / 04 -13:45


برگزاری دفاع از پروپوزال پایان نامه دکتری پرستاری By Research در دانشکده پرستاری مامایی کاشان

1399 / 05 / 14 -12:2


برگزاری چهارمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
چهارمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در شهریور ماه 91 در تبریز برگزار می گردد. دانشجویان می توانند جهت ثبت نام به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مراجعه و یا با داخلی 262 تماس بگیرند.

1390 / 11 / 18 -8:35


برگزاری جلسه هماهنگی مرکز تحقیقات پرستاری تروما با معاونت پژوهشی

1399 / 04 / 30 -13:15


برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات پرستاری تروما و مرکز تحقیقات تروما

1399 / 04 / 04 -14:44


برگزاری جلسه دفاع از عنوان پایان نامه ارشد در دانشکده پرستاری مامایی کاشان

1399 / 03 / 27 -12:9


برگزاری جلسه بزرگداشت سردارشهید قاسم سلیمانی

1398 / 10 / 18 -15:13


برگزاری جلسه آموزش تدوین حوزه های اعتباربخشی گروه پرستاری

1399 / 06 / 29 -14:4


برگزاری اولین جلسه کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش در سال 98
برگزاری اولین جلسه کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش در سال 98

1398 / 01 / 28 -11:32


برگزاری امتحان فاینال رشته ی پرستاری

1398 / 11 / 13 -13:28