به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

7:48:25 PM 1397 / 03 / 28
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 11 از 73   تعداد اخبار اين گروه خبري: 724
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی91
تاریخ امتحان مجدد فینال مامایی یه شرح...

1395 / 05 / 10 -13:20


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی91
امتحان فینال تئوری در تاریخ ...

1395 / 04 / 22 -14:1


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی و اتاق عمل مهر 92
کارگاه آشنایی با مسمومیتهای دارویی

1395 / 10 / 08 -9:17


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر92
برنامه تکمیل آمار زایمان بهمن و اسفند بیمارستانهای شهید بهشتی و شبیه خوانی

1395 / 11 / 28 -11:52


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر92
برنامه تکمیل آمار زایمان -بیمارستانهای شهید بهشتی و شبیه خوانی-(فروردین 96)

1395 / 12 / 28 -10:32


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر92
برنامه تکمیلی کارآموزی در عرصه پره ناتال دانشجویان ...

1395 / 11 / 19 -13:56


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر 93
برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان ویژه

1396 / 11 / 11 -10:15


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر 93
آخرین تغییر برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان ویژه گروه ج و الف دانشجویان مامایی ورودی 94

1396 / 11 / 15 -12:24


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر 93
ادامه برنامه کارآموزی عصر و شب زایمان (بیمارستان شهید بهشتی)از تاریخ ...

1396 / 12 / 06 -10:51


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی 93
هشتمین کارگاه آشنایی با نحوه ثبت گزارش در پرونده بیمار

1396 / 07 / 16 -10:16