میلاد پیامبر نور و رحمت بر همه شما مبارک باد

 وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید.

4:19:36 PM 1398 / 09 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 2 از 95   تعداد اخبار اين گروه خبري: 945
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  

کنفرانس ادواری 12
Windows 10

1398 / 07 / 06 -11:22


کنفرانس ادواری 11
کنفرانس Windows 10

1398 / 05 / 06 -11:45


کنفرانس ادواری 10
کنفرانس Service learning

1398 / 04 / 29 -13:56


کنفرانس ادواری (3)
تربیت جنسی کودک

1397 / 09 / 19 -10:45


کنفرانس آموزشی
نحوه ارائه ژورنال کلاب

1397 / 08 / 28 -8:0


کنفرانس آموزشی
گزارش شرکت در آکادمی نفرولوژی

1397 / 09 / 12 -14:3


کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیستی دانشکده های بهداشت، پیراپزشکی و پرستاری و مامایی برگزار گردید.

1397 / 09 / 19 -8:23


کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیستی دانشکده های بهداشت، پیراپزشکی و پرستاری و مامایی برگزار گردید.
در تاریخ مورخ 98/05/01 کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیستی دانشکده های بهداشت، پیراپزشکی و پرستاری و مامایی برگزار گردید.

1398 / 05 / 08 -14:22


کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیستی دانشکده های بهداشت، پیراپزشکی و پرستاری و مامایی برگزار گردید.

1397 / 12 / 13 -14:57


کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند
کمیته تحقیقات این دانشکده اولین کارگاه روش تحقیق را در تاریخها 1 و 2 آبان ماه توسط اساتید برجسته همراه با ارائه گواهی نامه برگزار می نماید

1390 / 07 / 26 -8:49