اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:56:42 AM 1399 / 07 / 08
 
اخبار دانشکده

کارگاه آموزشی

قابل توجه کلیه اعضای محترم هیئت علمی گروه مامایی

کارگاه آموزشی زایمان فیزیولوژیک

مدرسین : خانمها فرزانه صابری و فاطمه عباس زاده

 

زمان : یکشنبه  و دوشنبه  مورخ    22 و1397/05/21 ساعت 9 الی 13

مکان : سالن کنفرانس طبقه دوم  دانشکده پرستاری و مامایی

.حضور کلیه اعضای هیئت علمی و مربیان محترم گروه مامایی الزامی است

ساعت : 11:43 -  روز  : شنبه  - 20 /  5 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :289

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: