به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

8:36:39 PM 1397 / 10 / 30
 
اخبار دانشکده

کارآموزی در عرصه مامایی

قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 93

برنامه تکمیلی عصروشب زایمان)بیمارستان شهیدبهشتی(دانشجویان مامایی ورودی مهر 93 ویژه  گروه)د و  ب(

گروه (د)

گروه (ب)

ایام هفته

تاریخ

عصر

شب

ایام هفته

تاریخ

عصر

شب

شنبه

97/02/22

حانیه لاله-نجمه تقیان -راضیه  عابدینی

 

نگین میرزایی-فرزانه رحیمی

 

سه شنبه

97/02/25

محدثه السادات حسینی-فاطمه کمال-فاطمه زارع

 

طاهره اسلامی نژاد-فاطمه علی محمدی

 

یکشنبه

97/02/23

نگین میرزایی-فرزانه رحیمی- حانیه لاله

 

راضیه عابدینی-نجمه تقیان

 

چهارشنبه

97/02/26

طاهره اسلامی نژاد-فاطمه علی محمدی-محدثه السادات حسینی

 

فاطمه کمال-فاطمه زارع

 

شنبه

97/02/29

فرزانه رحیمی- راضیه عابدینی-نجمه تقیان

 

نگین میرزایی- حانیه لاله

سه شنبه

97/03/01

فاطمه کمال-فاطمه زارع -طاهره اسلامی نژاد

 

فاطمه علی محمدی-محدثه السادات حسینی

یکشنبه

97/02/30

فرزانه رحیمی- حانیه لاله- نگین میرزایی-

راضیه عابدینی-نجمه تقیان

چهارشنبه

97/03/02

فاطمه علی محمدی-محدثه السادات حسینی-فاطمه کمال

فاطمه زارع -طاهره اسلامی نژاد

شنبه

97/03/05

راضیه  عابدینی-نجمه تقیان- فرزانه رحیمی

نگین میرزایی-حانیه لاله

سه شنبه

97/03/08

فاطمه زارع -طاهره اسلامی نژاد -فاطمه علی محمدی

محدثه السادات حسینی-فاطمه کمال

یکشنبه

97/03/06

راضیه  عابدینی- نگین میرزایی-حانیه لاله

نجمه تقیان- فرزانه رحیمی-

چهارشنبه

97/03/09

محدثه السادات حسینی-فاطمه کمال -فاطمه زارع

طاهره اسلامی نژاد -فاطمه علی محمدی

 

مربیان محترم کاراموزی شب زایمان:

شنبه شب خانم قربانیان، یکشنبه شب خانم حسنی مطلق،سه شنبه شب خانم دستاران، چهارشنبه شب خانم لطفی

ساعت کاراموزی شب ازساعت8 شب تاا 8 صبح روزبعد می باشد

جابجایی شیفتها بهیج وجه امکانپذیرنمی باشد

کاراموزی عصرشنبه و یکشنبه ازساعت13.30دقیقه لغایت 19.30  دقیقه برگزارخواهدشد

حضورهمه دانشجویان گروه(د)درروزهای دوشنبه عصرطبق برنامه تفصیلی نیمسال دوم 96-97ضروری می باشد-

حضورهمه دانشجویان گروه)ب( درروزهای پنجشنبه عصرضروری می باشد.

 

دکترزهره سادات  )مدیرگروهمامایی(

ساعت : 13:34 -  روز  : دو شنبه  - 10 /  2 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :131

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: