به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:06:06 PM 1397 / 09 / 24
 
اخبار دانشکده

برنامه تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم مامایی مهر 93

 

برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان (بیمارستان شهید بهشتی)دانشجویان مامایی ورودی مهر  93 ویژه گروه (الف و ج)

گروه (الف)

گروه (ج)

ایام هفته

تاریخ

عصر

شب

ایام هفته

تاریخ

عصر

شب

یک شنبه

01/26

فاطمه مقصودیان-مرجان ثابتی مجرد-زهرا باقی

زهرا اکرمیان-زهره نادعلی زاده

سه شنبه

01/28

زهرا ایزدی-ریحانه جهانبخش-فاطمه یزدیان

 

فاطمه سادات طباطبایی-فرحناز محمدی

شنبه

02/01

زهرا اکرمیان-زهره نادعلی زاده-زهرا باقی

 

فاطمه مقصودیان-مرجان ثابتی مجرد-

چهارشنبه

01/29

فاطمه سادات طباطبایی

فرحناز محمدی- فاطمه یزدیان

 

زهرا ایزدی-ریحانه جهانبخش

 

یک شنبه

02/02

فاطمه مقصودیان-مرجان ثابتی مجرد-زهره ناد علی زاده

زهرا باقی-زهرا اکرمیان

سه شنبه

02/04

زهرا ایزدی-ریحانه جهانبخش- فرحناز محمدی

 

فاطمه سادات طباطبایی-فاطمه یزدیان

شنبه

02/08

مرجان ثابتی مجرد-زهرا اکرمیان- زهرا باقی

زهره نادعلیزاده-فاطمه مقصودیان

چهارشنبه

02/05

فاطمه سادات طباطبایی-فرحناز محمدی- فاطمه یزدیان

زهرا ایزدی-ریحانه جهانبخش

 

یک شنبه

02/09

زهره نادعلیزاده-فاطمه مقصودیان-زهرا باقی

مرجان ثابتی مجرد-زهرا اکرمیان

سه شنبه

02/11

زهرا ایزدی-ریحانه جهانبخش-فاطمه یزدیان

 

فاطمه سادات طباطبایی-فرحناز محمدی

شنبه

01/15

مرجان ثابتی مجرد-زهرا اکرمیان-فاطمه مقصودیان

زهرا باقی-زهره نادعلی زاده

سه شنبه

02/18

فاطمه سادات طباطبایی-فاطمه یزدیان- فرحناز محمدی

زهرا ایزدی-ریحانه جهانبخش

 

یکشنبه

01/16

زهرا باقی-زهره نادعلی زاده- زهرا اکرمیان

مرجان ثابتی مجرد -فاطمه مقصودیان

چهارشنبه

02/19

زهرا ایزدی-ریحانه جهانبخش-فاطمه سادات طباطبایی

 

فاطمه یزدیان-فرحناز محمدی

 
   مربیان محترم کارآموزی عصر و شب زایمان :

شنبه شب خانم قربانیان، یکشنبه شب خانم حسنی مطلق، سه شنبه شب خانم دستاران، چهارشنبه شب خانم لطفی، شنبه عصر خانم صابری، یکشنبه و دو شنبه عصر خانم دکتر کریمیان، مربیان عصر سه روز دوم هفته خانمها حسنی مطلق و قربانیان می باشند.

ساعت کاراموزی شب از ساعت 8 شب تا 8 صبح روز بعد می باشد.

 جابجایی شیفتها به هیج وجه امکان پذیر نمی باشد.

کارآموزی عصر شنبه و یکشنبه از ساعت 13:30 دقیقه تا 19:30 دقیقه برگزار خواهد شد.

 حضور همه دانشجویان گروه الف در روزهای دوشنبه عصر طبق برنامه تفصیلی نیمسال دوم 96-97 ضروری می باشد.

حضور همه دانشجویان گروه (ج) در روزهای پنج شنبه عصر ضروری می باشد.

دکتر زهره سادات (مدیر گروه مامایی)

ساعت : 12:17 -  روز  : چهار شنبه  - 15 /  1 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :152

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: