به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:34:34 AM 1397 / 12 / 01
 
اخبار دانشکده

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر 93

برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان دانشجویان مامایی ورودی 94 ویژه گروه (ج  و الف)

تاریخ

 

عصر(بهشتی)

شب (بهشتی)

مربی

شنبه

9611/21

ایزدی- جهانبخش- یزدیان

طباطبایی- محمدی               

خانم قربانیان

یک شنبه

96/11/22

-

-

-

دوشنبه

96/11/23

ایزدی- جهانبخش- یزدیان- طباطبایی- محمدی

-

 

سه شنبه

96/11/24

-

اکرمیان- نادعلی-

خانم دستاران

چهارشنبه

96/11/25

باقی- ثابتی- مقصودیان

 

اکرمیان- نادعلی

خانم لطفی

پنج شنبه

96/11/26

-

-

-

جمعه

96/11/27

 

 

 

شنبه

96/11/28

طباطبایی- محمدی- یزدیان

ایزدی- جهانبخش

خانم قربانیان

یکشنبه

96/11/29

ایزدی- جهانبخش- محمدی

یزدیان - طباطبایی

 

خانم حسنی مطلق

دوشنبه

96/11/30

ایزدی- جهانبخش- یزدیان- طباطبایی- محمدی

 

 

سه شنبه

96/12/01

-

 

مقصودیان- ثابتی

-

چهارشنبه    

96/12/02

نادعلی- اکرمیان- باقی

مقصودیان- ثابتی

خانم لطفی

پنج شنبه

96/12/03

-

-

-

جمعه

96/12/04

 

 

 

شنبه

96/12/05

یزدیان-  طباطبایی- محمدی

محمدی- ایزدی

خانم قربانیان

یکشنبه

96/12/06

ایزدی -  طباطبایی- محمدی

جهانبخش- یزدیان

خانم حسنی مطلق

دوشنبه

96/12/07

یزدی- جهانبخش- یزدیان- طباطبایی- محمدی

 

 

سه شنبه

96/12/08

-

 

باقی- ثابتی

خانم دستاران

چهارشنبه

96/12/09

ثابتی- مقصودیان- نادعلی

باقی- اکرمیان

خانم لطفی

پنج شنبه

96/12/10

-

-

-

جمعه

96/12/11

 

 

 

شنبه

96/12/12

جهانبخش- ایزدی - یزدیان

طباطبایی- محمدی

خانم قربانیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

96/12/15

 

باقی- مقصودیان

خانم دستاران

           
 

      

  دکتر زهره سادات  (مدیر گروه مامایی)

ساعت : 12:24 -  روز  : یکشنبه  - 15 /  11 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :216

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: