اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:01:10 PM 1400 / 01 / 31
 
اخبار دانشکده

برنامه واحد عملی درس اصول و مهارتهای پرستاری

 

برنامه واحد عملی درس اصول و مهارتهای پرستاری ویژه دانشجویان

سالن مهارتهای بالینی دانشجویان غیر بومی پرستاری ورودی مهر 99

 

21/01/1400

8-10

10-12

13-15

استاد جملی

 

استاد رفیعی

 

استاد صفا

-

 

B

 

A

-

 

B

 

A

 

-

 

B

 

A

 

2/01/1400

8-10

10-12

13-15

استاد جملی

 

 

استاد رفیعی

 

 

استاد صفا

 

-

 

 

B

 

 

A

 

-

 

 

B

 

 

A

-

 

 

B

 

 

A

3/01/1400

8-10

10-12

13-15

استاد جملی

 

 

استاد رفیعی

 

 

استاد صفا

 

B

 

 

-

 

 

A

 

B

 

 

-

 

 

A

 

B

 

 

-

 

 

A

 

 

4/01/1400

8-10

10-12

13-15

ستاد جملی

 

 

استاد رفیعی

 

 

استاد صفا

 

A

 

-

 

 

B

A

 

-

 

 

B

A

 

-

 

 

B

5/01/1400

8-10

10-12

13-15

استاد جملی

 

 

استاد رفیعی

 

 

استاد صفا

 

-

 

 

A

 

 

B

 

-

 

 

A

 

 

B

-

 

 

A

 

 

B

 

28/01/1400

8-10

10-12

13-15

استاد جملی

 

 

استاد رفیعی

 

 

استاد صفا

 

-

 

 

A

 

 

B

-

 

 

A

 

 

B

 

-

 

 

A

 

 

B

 

 

29/01/1400

8-10

10-12

13-15

استاد جملی

 

 

استاد رفیعی

 

 

استاد صفا

 

A

 

 

-

 

 

-

 

A

 

 

-

 

 

-

A

 

 

-

 

 

-

 

 

30/01/1400

8-10

10-12

13-15

استاد جملی

 

 

استاد رفیعی

 

 

استاد صفا

B

 

 

-

 

 

-

B

 

 

-

 

 

-

 

 

 

B

 

 

-

 

 

-

 

 

 

ساعت : 13:8 -  روز  : دو شنبه  - 25 /  12 / 1399 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :172

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: