اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:54:02 AM 1399 / 10 / 30
 
اخبار دانشکده

برگزاری کارگاه عملی و حضوری خودهیپنوتیزمی

کارگاه عملی و حضوری

خودهیپنوتیزمی_مسیر شما تا موفقیت.

(همه ما چیزی در زندگی خود داریم که مایل به تغییر آن هستیم)

ویژه اعضای هیئت علمی

 دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کارمندان

زمان: دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت 12:30 الی 14:30

مکان: آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی

مدرس: خانم نظری کارشناس ارشد روانپرستاریکارگاه عملی و حضوری 
خودهیپنوتیزمی_مسیر شما تا موفقیت.
(همه ما چیزی در زندگی خود داریم که مایل به تغییر آن هستیم)
ویژه اعضای هیئت علمی
 دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
کارمندان
زمان: دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت 12:30 الی 14:30
مکان: آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی
مدرس: خانم نظری کارشناس ارشد روانپرستاریکارگاه عملی و حضوری 
خودهیپنوتیزمی_مسیر شما تا موفقیت.
(همه ما چیزی در زندگی خود داریم که مایل به تغییر آن هستیم)
ویژه اعضای هیئت علمی
 دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
کارمندان
زمان: دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت 12:30 الی 14:30
مکان: آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی
مدرس: خانم نظری کارشناس ارشد روانپرستاری

ساعت : 11:11 -  روز  : یکشنبه  - 14 /  10 / 1399 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :58

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: