اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:52:12 AM 1399 / 09 / 06
 
اخبار دانشکده

برنامه ی جلسه ی توجیهی آنلاین اساتید محترم مشاور با دانشجویان جدیدالورود

برنامه ی جلسه ی توجیهی آنلاین اساتید محترم مشاور با دانشجویان جدیدالورود

رشته

تاریخ و ساعت

استاد محترم مشاور

لینک جلسه ی آنلاین با برنامه ی ادبی کانکت

پرستاری مهر 99

سه شنبه

 

27/8/99

ساعت

12-13

خانم دکترمهدیه صابری

/http://vc2.kaums.ac.ir/msabery

 

 

مامایی 99

سه شنبه 27/8/99

ساعت 12-13

 

دوشنبه 26/8/99

ساعت

9-10

شماره دانشجویی 1 تا 12 و خانم نقدی با خانم دکترسرافراز

شماره دانشجویی 13 تا 25 با خانم دکتر عابد زاده

http://vc2.kaums.ac.ir/sarafraz/

 

http://vc2.kaums.ac.ir/abedzadeh/

تکنولوژی اتاق عمل 99

دوشنبه

26/8/99

ساعت 12-13

خانم دکتر رضایی

http://vc2.kaums.ac.ir/rezaeim/

 

 


 

ساعت : 12:22 -  روز  : چهار شنبه  - 21 /  8 / 1399 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :501

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: