اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:56:11 AM 1399 / 03 / 12
 
اخبار دانشکده

قابل توجه کلیه اساتید محترم دانشکده و دانشجویان دکتری

گزارش شش ماهه اول آقای محمد آقاجانی دانشجوی دکترای پرستاری

عنوان پایان نامه : تبیین فرآیند بکارگیری شهود در تصمیم گیری بالینی توسط پرستاران بخش های مراقبت ویژه 

استاد راهنما : آقای دکتر محسن تقدسی

زمان : یکشنبه  1399/02/28          ساعت: 11

ساعت : 13:44 -  روز  : دو شنبه  - 22 /  2 / 1399 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :103

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: