اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:27:29 AM 1399 / 03 / 07
 
اخبار دانشکده

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود، ورودی مهر 1398

جلسه معارفه و خوش آمدگویی دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری مامایی با حضور سرپرست ، معاون آموزشی ، مدیرآموزشی و مدیر گروه های آموزشی روز سه شنبه 9مهرماه 1398 ازساعت 12 در محل آمفی تئاتر دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه سرپرست دانشکده آقای دکتر محسن تقدسی ، معاون آموزشی خانم دکتر سادات و مدیر آموزشی خانم دکتر مسعودی علوی ، ضمن عرض خیرمقدم و آرزوی موفقیت  برای تمامی دانشجویان ، انتظارات دانشکده از دانشجویان را بیان نمودند . در ضمن از سخنرانی  مدیران محترم گروههای آموزشی دانشکده استفاده گردید.

در ادامه کارگاه سیرعلمی برای آشنایی دانشجویان هر رشته با اساتید و کارشناسان و امکانات گروه آموزشی مربوطه و نیز معرفی شهر و اماکن تاریخی و تفریحی کاشان برای  توسط تیم برگزارکننده این مراسم برگزار گردید.

در پایان جلسه بعد از پذیرایی از دانشجویان کارگاههایی تحت عناوین کارگاه زندگی دانشجویی و بازدید از خوابگاهها ، جزوه نویسی ، معرفی سایت و اپلیکیشن های درسی و کارگاه بازی های رومیزی جهت سرگرمی و استراحت بین گارگاهها صورت گرفت .