اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:21:12 PM 1401 / 05 / 17
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 1 از 140   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1398
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  

یپام تبریک سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت سال جدید
سال 1398

1398 / 01 / 05 -10:8


یازدهمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
یازدهمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعلام شد.

1393 / 07 / 15 -13:38


کنفرانس روش مندی نگارش و ثبت طرح های مرتبط با بسته های تحول آموزش

1398 / 10 / 08 -10:45


کنفرانس ادواری 9
اقدامات مناسب در حوادث هسته ای

1398 / 04 / 09 -11:17


کنفرانس ادواری 8
راه های نوین انتشار یافته های پژوهش

1398 / 04 / 01 -11:48


کنفرانس ادواری 7
خودمراقبتی در یائسگی

1398 / 03 / 18 -14:45


کنفرانس ادواری 6
Ecmo

1397 / 12 / 19 -13:56


کنفرانس ادواری 5
قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی و مربیان گرامی

1397 / 12 / 05 -12:5


کنفرانس ادواری 23
در حوادث هسته ای چه کنیم ؟

1399 / 04 / 15 -11:56


کنفرانس ادواری 22

1399 / 04 / 09 -11:21