اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:40:20 PM 1399 / 01 / 14
 

ساعت کار کتابخانه :

ساعت کار کلیه بخشهای کتابخانه دانشکده در طول سال تحصیلی به شرح ذیل می باشد .

  • از شنبه تا چهار شنبه:   7:30 الی 15:45

در ایام نوروز و فصل تابستان

  • از شنبه تا چهارشنبه:  7:30 الی 15:15

 

تاریخ بروز رسانی : 98/04/05