ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

10:04:35 PM 1398 / 06 / 30
 

دکتر مهدیه صابری هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
دکتر مهدیه صابری- گروه پرستاری داخلی جراحی
 
مدرک :  دکتری تخصصی پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : امربی
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 

آدرس پست الکترونیکی : 
            
رزومه (CV)

 

طرح درس نیمسال دوم 97-96 دکتر اسماعیل عزیزی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

     

2

     

3

     

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 97/98

برنامه امتحانات دانشجویان رشته پرستاری نیمسال دوم 97/98