به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:15:25 AM 1398 / 04 / 28
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 98-1397 دانشجویان فوریتهای پزشکی

تاریخ

فوریتهای پزشکی

بهمن97

 

شنبه

98/03/25

تشریح

12- 10

یک شنبه

98/03/26

 

دوشنبه

98/03/27

 

سه شنبه

98/03/28

اندیشه اسلامی (1)

8-10

چهارشنبه

98/03/29

آشنایی با سازمانهای امدادی

12-14

شنبه

98/04/01

فیزیولوژی

10- 8

یکشنبه

98/04/02

 

دوشنبه

98/04/03

زبان پیش

10-12

سه شنبه

98/04/04

 

چهارشنبه

98/04/05

اخلاق حرفه ای

12-14

یکشنبه

98/04/09

اصول و فنون ومهارتها

12-14

دو شنبه

98/04/10

 

سه شنبه

98/04/11

ادبیات فارسی

12-14