اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:59:28 PM 1399 / 03 / 07
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 99-1398 دانشجویان فوریتهای پزشکی

تاریخ

فوریتهای پزشکی

بهمن98

فوریتهای پزشکی

بهمن97

شنبه

99/03/24

تشریح

12-14

فوریتهای داخلی (2)

12-14

یک شنبه

99/03/25

آشنایی با سازمانهای امدادی

10-12

 

دوشنبه

99/03/26

 

فوریت در گروههای خاص

10-12

سه شنبه

99/03/27

زبان پیش دانشگاهی

12-14

حمل بیمار

8-10

شنبه

99/03/31

فیزیولوژی

12-14

ترومای (2)

8-10

یکشنبه

99/04/01

 

 

دوشنبه

99/04/02

اخلاق  مقررات حرفه ای

8-10

زبان تخصصی

10-12

سه شنبه

99/04/03

ادبیات

8-10

 

چهار شنبه

99/04/04

 

احیا قلبی ریوی

12-14

شنبه

99/04/07

اندیشه اسلامی (1)

12-14

فوریتها در شرایط خاص

8-10

یکشنبه

99/04/08

 

 

دوشنبه

99/04/09

اصول و فنون

12-14

فوریتها در بلایا

8-10

سه شنبه

99/04/10

 

بهداشت روان

 10-12