ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

10:08:25 PM 1398 / 06 / 30
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 99-1398 دانشجویان فوریتهای پزشکی

تاریخ

فوریتهای پزشکی

بهمن97

 

شنبه

98/10/21

فوریتهای داخلی (1)

12- 10

یک شنبه

98/10/22

 

دوشنبه

98/10/23

داروشناسی

12- 10

سه شنبه

98/10/24

احیا قلبی ریوی

12-14

چهارشنبه

98/10/25

نشانه شناسی

12-14

شنبه

98/10/28

زبان خارجه

10- 8

یکشنبه

98/10/29

 

دوشنبه

98/10/30

تروما(1)

8-10

سه شنبه

98/11/01

بهداشت عمومی

12-14

چهارشنبه

98/11/02

فوریتهای محیطی

12-14

شنبه

98/11/05

میکروب و انگل شناسی

8-10

یکشنبه

98/11/06

 

دو شنبه

98/11/07

فرآیند عملیات اطلاعات فنی

10-12