به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

7:16:37 PM 1398 / 04 / 28
 

برنامه هفتگی دانشجویان کاردانی فوریتهای پزشکی - بهمن 97

نیمسال دوم  سال تحصیلی98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 


 

کارآموزی

پراتیک

اصول و فنون فوریتها

کلاس5

 

10-12

 

تشریح

دانشکده پزشکی

اندیشه اسلامی (1)

کلاس3

فیزیولوژی

کلاس2

 

12:30-14

 

 

پراتیک

 

 

 

14-16

اخلاق و مقررات حرفه ای (1/8)

کلاس2

زبان پیش

کلاس7

ادبیات

کلاس2

پراتیک (1/8)

 

 

تشریح(2/8)

کلاس5

16-18

 

 

ادبیات

کلاس2