ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:34:14 PM 1398 / 07 / 28
 

شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی

منتخبین دهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان  دانشکده پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

عضویت

1.     علیرضا صادقی

کارشناسی پرستاری

اصلی

2.    علیرضا مرادی

         "            "          

اصلی

3.   امیر ارسلان ایزدی

کارشناسی اتاق عمل

اصلی

4.   مجتبی چقادی

کارشناسی پرستاری        

اصلی- دبیر شورا

5.   علی عبدالعظیمی

کارشناسی پرستاری

دبیر

6.   صادق میرزائی

کارشناسی پرستاری

اصلی

7.  علی دلاوری

کارشناسی پرستاری

اصلی

8. غلامرضا خوشدل

کارشناسی اتاق عمل علی البدل

9. محمد جواد زراعتی

کارشناسی پرستاری علی البدل
 

 

آئین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
دستورالعمل اجرایی آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

 

 تاریخ آخرین ویرایش: آذر 1397