ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:06:21 PM 1398 / 06 / 27
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد روان پرستاری ورودی مهر98 ، ترم 1 

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

رایانه(خانم دکتر بتولی)

سایت کامپیوتر1 طبقه 1

نظریه ها (دکتر شریفی) کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

اصول سلامت روان و روان پرستاری (دکتر شریفی)کلاس 9

 

یکشنبه

اصول مشاوره در روان پرستاری(دکتر شریفی)

مرکز  تحقیقات طبقه 2

روش تحقیق پیشرفته

(دکترتقربی)

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

کاراموزی

دوشنبه

آمار(مهندس موسوی)

سایت کامپیوتر2 طبقه 1

اخلاق     (دکترتقربی)

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

ژورنال کلاب

کاراموزی

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

کارگاه مهارتهای ارتباطی - کارگاه ایمنی بیمار (مدرس: گروه مدیریت و بهداشت)

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد روان پرستاری ورودی مهر97 ، ترم 3 

 

8-10

10-12

12-14

14-16 16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 مداخلات روان پرستاری گروهی(دکترشریفی)

 کلاس تحصیلات تکمیلیطبقه 2

فورریتهای روان پرستاری

 (دکترشریفی) مرکز تحقیقات طبقه 2

ژورنال کلاب

کاراموزی

اختلالات روانی سالمندان

(دکترشریفی)مرکز تحقیقات طبقه 2

سه شنبه

کاراموزی

 

مداخلات روان پرستاری کودکان

(استاد آقاجانی) کلاس 9

 

پرستاری اعتیاد

(استاد آقاجانی)کلاس 9

چهارشنبه

کاراموزی

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

کارگاه ارتقاء کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی (مدرس: گروه مدیریت و بهداشت)