اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:14:21 AM 1399 / 03 / 10
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد روان پرستاری

ورودی مهر98 نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 ، ترم 2 

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

     

 

یکشنبه

مداخلات روان پرستاری فردی

(دکتر شریفی)کلاس 9

مدیریت

(دکتر تقربی)کلاس 9

 

روشهای آموزشی

(دکتر شریفی)کلاس تحصیلات تکمیلی

 

دوشنبه

داروشناسی اختصاصی

(دکتر بنفشه)کلاس تحصیلات تکمیلی

اختلالات روانی بزرگسالان

(دکتر شریفی) کلاس تحصیلات تکمیلی
ژورنال کلاب کاراموزی

سه شنبه

 

کارآموزی

 

 

 

چهارشنبه

 

کارآموزی

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

دانشجویان ترم دوم: (کشیک موظف 17 شیفت)- کارگاه کنترل عفونت در بیمارستان و بیماران- مسئول برگزاری: گروه اتاق عمل-خانم دکتر رضایی

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد روان پرستاری

ورودی مهر97 نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 ، ترم 4 


           ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

کارورزی(طبق برنامه گروه)

 

کارورزی(طبق برنامه گروه)

دوشنبه

کارورزی(طبق برنامه گروه)

 

کارورزی(طبق برنامه گروه)

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه