ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:21:45 AM 1398 / 06 / 31
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99 -98 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته ارشد روان پرستاری
 

دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشجویانورودی مهر 98

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نوع درس

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1223101

1

5/ نظری 5/ عملی

کمبود

جبرانی

آمار و روش تحقیق پیشرفته

1223102

3

2 نظری

1 عملی

کمبود

جبرانی

اخلاق، حقوق و قانون در روان پرستاری

1223103

5/1

1 نظری

5/ عملی

اختصاصی

نظریه ها ، الگوهای روان پرستاری و کاربرد انها

1223104

2

5/1 نظری

5/ کاراموزی

اختصاصی

اصول سلامت روان و روان پرستاری

1223108

5/1

1 نظری

5/ کاراموزی

اختصاصی

اصول مشاوره در روان پرستاری

1223109

1

5/ نظری

5/ کاراموزی

اختصاصی

 

 

 

 

 

 

دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشجویانورودی مهر 97

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نوع درس

مداخلات روان پرستاری گروهی و خانوادگی

1223112

2

1 نظری

1 کاراموزی

اختصاصی

مداخلات روان پرستاری کودکان و نوجوانان

1223113

2

1 نظری

1 کاراموزی

اختصاصی

اختلالات روانی سالمندان و مراقبتهای روان پرستاری

1223114

5/1

1 نظری

5/ کاراموزی

اختصاصی

پرستاری اعتیاد

1223115

1

5/ نظری

5/ کاراموزی

اختصاصی

فورریتهای روان پرستاری

1223116

1

5/ نظری

5/ کاراموزی

اختصاصی

 

 

 

 

 

 

دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشجویانورودی مهر 96

نام درس

کد

تعداد واحد

 

نوع درس

پایان نامه

1223118

4

 

تخصصی الزامی