ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:28:39 AM 1398 / 06 / 31
 

چک لیست پروسیجرهای پرستاری

 

پروسیجرهای اتاق عمل

پروسیجرهای ادراری تناسلی

پروسیجرهای ارتوپدی

پروسیجرهای اعصاب

پروسیجر های مربوط به اقدامات عمومی

پروسیجرهای دارودرمانی

پروسیجرهای سالمندی

پروسیجرهای کودکان

پروسیجرهای نمونه گیری

پر.سیجرهای شیمی درمانی

پروسیجرهای قلب

پروسیجرهای کنترل عفونت

پروسیجرهای پوست

پروسیجرهای تنفس

پروسیجرهای چشم و گوش و بینی

پروسیجرهای روانپرستاری

پروسیجرهای گوارش

پروسیجرهای مادران و نوزادان

پروسیجرهای مراقبت های ویژه نوزادان

پروسیجرهای مسمومیت