اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

10:06:17 AM 1399 / 09 / 06
 

مرکز آموزش مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی کاشان

 

تاریخچه مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی :

مقدمه :

 مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشکده در مهر ماه سال ۱۳66 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاسیس شد.این مرکز در فضایی به مساحت 120 متر مربع (شامل : سالن اصلی، اتاق درمان و اتاق مامایی) واقع شده است که به منظور بالا بردن مهارت های عملی دانشجویان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

رسالت مرکز :

 یکی از رسالت های مهم دانشکده پرستاری و مامایی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد که در طول مدت تحصیل باید در زمینه عملی نیز توانایی کافی را کسب نمایند. از این رو جهت کاهش صدمه به بیمار در حین آموزش و نیز کاهش استرس دانشجویان در برخوردهای اولیه با بیماران ضرورت ایجاد بخش آموزش مهارتهای بالینی را در دانشکده پرستاری فراهم میکند.

 

اهداف :

1-      کسب مهارت عملی

2-      صلاحیت تکنیکی

3-      مهارت حرفه ای

 شبیه سازی یک محیط بالینی به طوری که دانشجویان آموزش مهارت های بالینی و ارتباطی را با استفاده از انواع وسایل در محیط آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط واقعی فرا گیرند.

 

قوانین و مقررات:
دانشجویان موظفند از تمامی قوانین و مقرراتی که به عنوان یک دانشجو باید از آن پیروی کنند تبعیت نمایند. پاره ای از این قوانین عبارت است از:
- ضرورت استفاده از یونیفرم تعیین شده و کارت مشخصات توسط دانشجویان پرستاری و مامایی با رعایت حجاب و شئونات اسلامی   
- رعایت ادب ، صبر، دقت و وقت شناسی در کلاس

- حفظ پاکیزگی، نظم، سکوت و آرامش مرکز

- حفظ وسایل کمک آموزشی و آسیب نرساندن به آنها (جهت یادداشت از مداد استفاده شود)
- عدم استفاده از تلفن همراه در مرکز
- حضور دانشجویان همراه با حضور استاد مربوطه یا مسئول پراتیک و رأس ساعت مقرر الزامی است.

- در صورت آسیب رساندن دانشجو به تجهیزات مرکز، مجبور به جبران خسارت خواهد بود.

- پوشیدن دستکش یکبارمصرف برای کار با مولاژها الزامی است.

- اشیاء تیز و برنده داخل سطل های مخصوص (Safety box) انداخته شود.

- مرتب کردن تخت ها و وسایل تحویل داده شده در پایان کلاس ضروری است.

- در صورت استفاده از مرکز ،  اضافه بر برنامه ی هفتگی تعیین شده حتمأ باید با مسئول پراتیک هماهنگی به عمل آید.

- امتحان دانشجویان به صورت آسکی برگزار می گردد و همه دانشجویان باید وسایل مورد نیاز (خودکار در سه رنگ، گارو ، قیچی، ساعت) به همراه داشته باشند.

موارد استفاده :

   ۱-    آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل

   ۲-    آموزش مهارت های عملی ( فن پرستاری ) دانشجویان ترم ۱ پرستاری ( توسط اساتید پرستاری )

   ۳-    آموزش مهارت های عملی ( فن مامایی) دانشجویان ترم ۱ مامایی ( توسط اساتید پرستاری و مامایی )

   ۴-    آموزش مهارت های عملی ( احیاء قلب و ریه پایه ) دانشجویان ترم ۶ پرستاری

   ۵-    آموزش مهارت کمک های اولیه و فوریت دانشجویان ترم 2 فوریت

   ۶-    آموزش مهارت عملی احیاء قلب و ریه پیشرفته ( شوک و اینتوباسیون) دانشجویان ترم ۶ پرستاری

   ۷-    آموزش معاینات فیزیکی قلب و ریه دانشجویان ترم ۴ پرستاری

   ۸-    آموزش زایمان طبیعی و غیرطبیعی، معاینه لگن و سرویکس، اپی زیاتومی به دانشجویان ترم ۷ مامایی (اساتید گروه مامایی)

   ۹-    آموزش سمیولوژی دانشجویان مامائی ترم 2 (اساتید گروه مامایی)

  ۱۰-  برگزاری آزمون عملی فن (آسکی) جهت دانشجویان پرستاری و مامایی

  ۱۱-  آموزش عملی احیاء نوزاد جهت دانشجویان ترم ۸ مامایی

 

ویژگی های آموزش در واحد آموزش مهارت های بالینی:

۱-     کسب مهارتهای بالینی و ارتباطی دانشجو در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط بالینی

۲-    امکان تکرار مهارت ها در محیطی امن برای یادگیری عمیق تر

۳-    امکان خود آموز و یادگیری فعال از طریق اجرای مستقل مهارت

۴-    کاهش استرس در امر آموزش و یادگیری مهارت ها

۵-    احترام به حقوق بیمار

 اساتید گروه فن پرستاری :

۱-    خانم آزاده صفا کارشناس ارشد پرستاری سالمندی، مربی رسمی دانشکده پرستاری و مامایی

2-     خانم زهره وارث کارشناس پرستاری، مربی رسمی دانشکده پرستاری و مامایی

اساتید گروه فن مامایی :

1-      خانم سعیده نصیری دانشجوی دکتری بهداشت باروری، مربی دانشکده پرستاری و مامایی

2-      خانم زهره وارث کارشناس پرستاری، مربی رسمی دانشکده پرستاری و مامایی

اساتید گروه احیاء قلب و ریه و کمک های اولیه :

1-  آقای دکتر منصور دیانتی دکتری آموزش پرستاری، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

2- آقای دکتر اسماعیل عزیزی فینی دکتری آموزش پرستاری، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 

 اساتید گروه معاینات فیزیکی عملی :

1-      خانم دکتر نگین سادات مسعودی دکتری آموزش پرستاری، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

2-      آقای دکتر محسن تقدسیدکتری پرستاری داخلی جراحی، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 

 اساتید گروه مامایی جهت آموزش مراحل زایمان ، معاینات لگن و سرویکس، اپی زیاتومی، سمیولوژی

۱-    خانم دکتر زهره سادات دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

2-      خانم دکتر محبوبه کفایی عطریان دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

3-      خانم فرزانه صابری کارشناس ارشد مامایی، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 

لیست مانکن ها و مولاژهای موجود در پراتیک

ردیف

نام مانکن یا مولاژ

مکان

شناسنامه و عملکرد

1

مانکن احیا پیشرفته ( مگا کد)

تخت A

سالن اصلی

Mega Code Kelly   ساخت نروژ با شماره سریال 16176

2

مانکن مهارت های پرستاری پیشرفته

تخت B

سالن اصلی

Nursing Aneeساخت نروژ با شماره سریال 16177

3

مانکن تزریقات

تخت C

سالن اصلی

مانکن قدیمی که فقط قابلیت تزریق دارد

4

مانکن مهارت پرستاری کامل

تخت D

سالن اصلی

با شماره سریال 19990

قابلیت :

5

مانکن مهارت پرستاری کامل

تخت E

سالن اصلی

با شماره سریال 23287

6

مانکن اتاق عمل

تخت F

سالن اصلی

دارای وزن نرمال مشابه یک انسان بالغ 0برای  پوزیشن دادن واقعی به یک  بیمار در اتاق عمل

7

مانکن زایمان

تخت G

اتاق مامایی

با شماره سریال 16137

Laerdal

8

مانکن زایمان مکانیکی همراه با کودک سیانوزه

برانکارد

اتاق مامایی

با شماره سریال

Gaumard

9

مانکن احیا کودک

کمد شیشه ای  No:

سالن اصلی

Resusci Anee

10

مانکن احیا نوزاد به همراه ریتم های نرمال و غیر نرمال قلبی

کمد شیشه ای  No:

سالن اصلی

ALS Baby Trainer

11

مولاژ لوله گذاری

کمد شیشه ای  No:

سالن اصلی

Laerdal

2 عدد

12

مانکن نیم تنه احیا بزرگسال

کمد شیشه ای  No:

سالن اصلی

Laerdal

2 عدد

13

مانکن نیم تنه NG tubing

کمد شیشه ای  No:

سالن اصلی

Nasco

14

مولاژ باسن تزریق عضلانی

کمد شیشه ای  No:

سالن اصلی

 

15

مولاژ ساعد تزریق ID

کمد شیشه ای  No:

سالن اصلی

 

16

مولاژ دست تزریق IV

کمد شیشه ای  No:

سالن اصلی

 

17

کیت تزریق وریدی

کمد شیشه ای  No:

سالن اصلی

 

18

 

مولاژ دست سوچور

کمد شیشه ای  No:

سالن اصلی

 

19

 

مولاژ پای سوچور

کمد شیشه ای  No:

سالن اصلی

 

20

مولاژ زایمان مکانیکی

کمد

اتاق مامایی

دارای دو جنین

21

مولاژ لگن

کمد

اتاق مامایی

دارای دو جنین

22

مولاژمعاینه رحم

کمد

اتاق مامایی

دو عدد - سفید رنگ

23

مولاژ سونداژ

کمد

اتاق مامایی

3 عدد -  دو عدد مشابه اند

24

مولاژ معاینه رحم

کمد

اتاق مامایی

 

25

مولاژ معاینه برست

بالای کمد

اتاق مامایی

 

26

مولاژ جنین با تغییر شکل سر

کمد شیشه ای

اتاق مامایی

دارای 4 مدل سر

27

مولاژ نوزاد کامل

کمد

اتاق مامایی

 

28

مولاژ جنین آسینکلیتیسم

کمد شیشه ای

اتاق مامایی

 

29

مولاژدیلاتاسیون و افاسمان

کمد شیشه ای

اتاق مامایی

5 عدد

30

مولاژ  آناتومیکی لگن 

کمد

اتاق مامایی

4 عدد (3 عدد مؤنث و 1 عدد مذکر)

31

مولاژ  آناتومیکی لگن  و احشاءآن

نصب بر دیوار

اتاق مامایی

 

32

مولاژ گردش خون جنین به همراه جفت

نصب بر دیوار

اتاق مامایی

3 عدد

33

مولاژ مراحل تشکیل و رشد جنین

نصب بر دیوار

اتاق مامایی

دو تابلو

34

مولاژ مراحل تشکیل و رشد جنین

کمد شیشه ای

اتاق مامایی

دو سری کامل

35

مولاژ انواع جفت

کمد شیشه ای

اتاق مامایی

3 عدد

36

مولاژ اپی زیاتومی

کمد شیشه ای

اتاق مامایی

3 عدد

37

مولاژ رحم برای گذاشتن IUD

کمد شیشه ای

اتاق مامایی

2 عدد

38

مولاژ خروج سر جنین

کمد شیشه ای

اتاق مامایی

 

39

مولاژ عضلات پرینه همراه با جنین

کمد شیشه ای

اتاق مامایی

 

40

مولاژ رحم حامله ترم

بالای کمد

اتاق مامایی

 

41

مولاژ استخوان لگن

کمد شیشه ای

اتاق مامایی

دو سری

42

مولاژ استخوان لگن همراه عضلات پرینه

کمد شیشه ای

اتاق مامایی

 

 

 

لیست وسایل موجود در مرکز مهارت های بالینی

ردیف

نام وسیله

تعداد

مکان

1

میز بزرگ چوبی به همراه شیشه

3 عدد

سالن اصلی

2

میز فلزی کشودار بدون شیشه

1 عدد

سالن اصلی

3

میز کامپیوتر

1 عدد

سالن اصلی

4

صندلی معمولی

6 عدد

سالن اصلی

5

صندلی چرخدار

1 عدد

سالن اصلی

6

صندلی تابوره

2 عدد

اتاق مامایی

7

برانکارد

1 عدد

اتاق مامایی

8

تخت معمولی بیمار

5 عدد

سالن اصلی

9

تخت ژنیکولوژی

1 عدد

اتاق مامایی

10

تخت اتاق عمل

1 عدد

سالن اصلی

11

تخت نوزاد و فتوتراپی

1 عدد

سالن اصلی

12

میز غذاخوری بیمار با رویه ABS

4 عدد

سالن اصلی

13

میز غذاخوری بیمار استیل

3 عدد

سالن اصلی

14

ترالی اورژانس ووسایل درون آن

1 عدد

سالن اصلی

15

ترالی پانسمان

3 عدد

سالن اصلی

16

لاکر(کمد بیمار)

4 عدد

سالن اصلی

17

واکر

1 عدد

سالن اصلی

18

بین

1 عدد

سالن اصلی

19

ویلچر

1 عدد

سالن اصلی

20

برانکارد تاشو

1 عدد

اتاق درمان

21

کیس/کیبورد/ماوس

۱ عدد از هرکدام

سالن اصلی

22

مانیتور

1 عدد

سالن اصلی

23

اسپیکر کوچک

2 عدد

سالن اصلی

24

دفتر بزرگ

1 عدد

کشوی میز

25

ترازو نوزاد

1 عدد

اتاق مامایی

26

ترازو عقربه ای (خراب)

1 عدد

سالن اصلی

27

دستگاه الکتروکاردیوگرام

1 عدد

سالن اصلی

28

دستگاه الکتروشوک

1 عدد

سالن اصلی

29

اکسیژناتور

1 عدد

سالن اصلی

30

دستگاه ساکشن

3 عدد

سالن اصلی

31

کپسول اکسیژن بزرگ و کوچک

2 عدد

سالن اصلی

32

رابط برق

1 عدد

سالن اصلی

33

سینک اسکراب اتاق عمل

1 عدد

سالن اصلی

34

جا مایعی چشمی

1 عدد

سالن اصلی

35

دست خشک کن

1 عدد

سالن اصلی

36

دستگاه اتوکلاو

1 عدد

سالن اصلی

37

چراغ سیالتیک جراحی

1 عدد

سالن اصلی

38

تخت وایت بورد

1 عدد

سالن اصلی

39

پاراوان

3 عدد

سالن اصلی

40

پایه سرم

1 عدد

سالن اصلی

41

چراغ ایستاده

1 عدد

اتاق درمان

42

فایل 4 کشویی فلزی

1 عدد

اتاق درمان

43

چارپایه پلاستیکی

1 عدد

اتاق درمان

44

آویز لباس

2 عدد

سالن اصلی و اتاق درمان

45

سطل زباله پدالی

5 عدد

سالن اصلی

46

سطل زباله معمولی

1 عدد

سالن اصلی

47

فشار سنج بزرگسال (عقربه ای)

13 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

48

فشار سنج اطفال(عقربه ای)

۱ عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

49

فشارسنج دیجیتالی ( با باطری)

۱عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

50

فشارسنج دیجیتالی ( با برق)

۱عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

51

فشارسنج جیوه ای (خراب)

2عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

52

گوشی پزشکی (استتوسکوپ)

22 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

53

افتالموسکوپ ( یک عدد خراب)

2 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

54

اتوسکوپ ( دو عدد خراب)

3 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

55

لارنگوسکوپ( یک عدد خراب)

۳ عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

56

گلوکومتر

1 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

57

صفحه اسنلن (معاینه چشم)

2 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

58

کولار گردنی

4 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

59

مانومتر اکسیژن با رابط

4 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

60

ترمومتر جیوه ای زیر زبانی

13 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

61

ترمومتر جیوه ای رکتال

2 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

62

دیاپازون

1 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

63

متر نواری

1 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

64

چراغ قوه کوچک

1 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

65

برگ ECG

1 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

66

پگ پانسمان

7 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

67

اپلیکاتور

1 بسته

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

68

سر سوزن

6 بسته

کمد شیشه ای 

سالن اصلی و اتاق درمان

69

ایروی در اندازه مختلف

1 جعبه بزرگ

سالن اصلی و اتاق درمان

70

دستکش نایلونی

1 جعبه بزرگ

سالن اصلی و اتاق درمان

71

دستکش لاتکس

4 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

72

دستکش استریل سایز 7

3 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

73

دستکش استریل سایز 5/7

3 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

74

دستکش استریل سایز 5/8

2 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

75

پرونده بیمار

4 عدد

سالن اصلی –کمد فلزی

76

اتیکت سرم

20 عدد

سالن اصلی –کمد فلزی

77

برگه چارت علائم حیاتی

30 عدد

سالن اصلی –کمد فلزی

78

برگه کاردکس دارویی

30 عدد

سالن اصلی –کمد فلزی

79

برگه جذب و دفع (I&O)

20 عدد

سالن اصلی –کمد فلزی

80

برگه ثبت علائم حیاتی

20 عدد

سالن اصلی –کمد فلزی

81

برگه مراقبت قبل و بعد از عمل

20 عدد

سالن اصلی –کمد فلزی

82

کیسه استومی یکبار مصرف

5 عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

83

یورین بگ

8 بسته

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

84

بگ درناژ

6 بسته

اتاق درمان

85

سیفتی باکس

16 عدد

سالن اصلی و اتاق درمان

86

گارو

۱عدد

سالن اصلی - کمد شیشه ای 

87

پوار

3 عدد

اتاق مامایی

88

IUD   

3 عدد

اتاق مامایی

89

هوک IUDپلاستیکی

1 عدد

اتاق مامایی

90

ست IUDگذاری

1 ست

اتاق مامایی

91

هیسترومتر پلاستیکی

2 عدد

اتاق مامایی

92

برس پاپ اسمیر

5 عدد

اتاق مامایی

93

پینارد

4 عدد

اتاق مامایی

94

پنس کوخر

4 عدد

اتاق مامایی

95

هموستات کرو

2 عدد

اتاق مامایی

96

پنس شان گیر

1 عدد

اتاق مامایی

97

تناکولوم

1 عدد

اتاق مامایی

98

اسپکولوم واژن

10 عدد

اتاق مامایی

99

دیش و بیکس

هرکدام یک عدد

اتاق مامایی

100

آنژیوکت سبز- آبی-صورتی

2 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

101

اسکالپ وین

5 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

102

ست تزریق خون

4 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

103

ست سرم

3 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

104

میکرو ست

4 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

105

آب مقطر

5 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

106

هپارین لاک

۱ بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

107

سه راهی سرم

12 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

108

سرنگ انسولین

24 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

109

انواع سرنگ گاواژ،۲،۵،10،۵۰،۶۰

هر کدام 2 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

110

سوزن اسپاینال

1 بسته

سالن اصلی

111

ژل لوبریکانت

5 جعبه

سالن اصلی

112

رابط اکسیژن

3 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

113

نازال کانولا

3 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

114

ماسک اکسیژن

1 جعبه بزرگ

سالن اصلی و اتاق درمان

115

سند بینی معده ای

1 جعبه بزرگ

سالن اصلی و اتاق درمان

116

سند فولی 2 و 3 راهه

20 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

117

سند نلاتون

1 جعبه بزرگ

سالن اصلی و اتاق درمان

118

ماسک یکبار مصرف

1 بسته

سالن اصلی

119

پنبه

16 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

120

گاز

28 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

121

گاز استریل

1 جعبه بزرگ

سالن اصلی

122

گاز وازلینه

38 بسته

سالن اصلی

123

باند 5 سانتی

1 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

124

باند 10 سانتی

نصف بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

125

باند 20 سانتی

2 بسته

اتاق درمان

126

باند کشی 5 و 10 سانتی

4 عدد

اتاق درمان

127

گچ 5 و 10 سانتی

5 عدد

اتاق درمان

128

چسب لوکو پلاست

10بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

129

چسب ضد حساسیت (CM)

18 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

130

چسب OK

2 عدد

سالن اصلی

131

چست لید

1 جعبه بزرگ

سالن اصلی و اتاق درمان

132

ست انما

5 عدد

سالن اصلی و اتاق درمان

133

آبسلانگ

1 بسته

اتاق درمان

134

دندان مصنوعی

3 دست

اتاق درمان

135

پک اپیدورال

1 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

136

درن هموواگ

3 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

137

درن پن رز

2 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

138

درن پت زر

10 عدد

سالن اصلی و اتاق درمان

139

رکتال تیوپ

1بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

140

چست تیوپ

3 بسته

سالن اصلی

141

چست باتل

2 عدد

سالن اصلی

142

رابط ساکشن

3 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

143

فیدینگ تیوب

4 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

144

کت داون

2 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

145

ست CVCگذاری

2 عدد

سالن اصلی

146

ست شالدون گذاری

1 عدد

سالن اصلی

147

سوزن بیوپسی نیمه اتوماتیک

5 عدد

سالن اصلی

148

کاتتر آمبولکتومی

4 عدد

سالن اصلی

149

پلیت کوتر

1 بسته

اتاق درمان

150

لوله تراشه

10 جعبه بزرگ

سالن اصلی و اتاق درمان

151

ایروی

1 جعبه بزرگ

سالن اصلی و اتاق درمان

152

آمبوبگ

5 عدد

سالن اصلی

153

ماسک صورت

6 عدد

سالن اصلی

154

LMA

4 عدد

کشوی ترالی اورژانس

155

فرچه اسکراب

3 عدد

اتاق درمان

156

لام آزمایش

1 بسته

سالن اصلی

157

لوله آزمایش معمولی

15 عدد

سالن اصلی

158

لوله آزمایش صورتی

4 عدد

سالن اصلی

159

الکل

5 شیشه بزرگ

سالن اصلی و اتاق درمان

160

بتادین

5 عدد

اتاق درمان

161

وازلین

2 سطل بزرگ

سالن اصلی و اتاق درمان

162

خمیر دندان

1 عدد

اتاق درمان

163

مسواک

1 عدد

اتاق درمان

164

صابون

2 عدد

اتاق درمان

165

پودر صابون

4 عدد

اتاق درمان

166

نخ بخیه نایلون 5/3

7 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

167

نخ بخیه کرومیک0/2

نصف بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

168

نخ بخیه سیلک0/6

4 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

169

تیغ بیستوری 10،11،15،23

1 بسته

سالن اصلی

170

سرجی سل

2 بسته

سالن اصلی

171

گان

10 عدد

سالن اصلی

172

شان پرفوره کوچک و بزرگ

6 عدد

سالن اصلی

173

شان بزرگ

2 عدد

سالن اصلی

174

شان متوسط

30 عدد

سالن اصلی

175

درو شیت

6 عدد

سالن اصلی

176

لباس بیمار (شلوار و پیراهن)

6 دست

سالن اصلی

177

ملافه

10 عدد

سالن اصلی

178

رو بالشتی

5 عدد

سالن اصلی 

179

کیسه آب سرد

2 عدد

سالن اصلی

180

کیسه آب گرم

2 عدد

سالن اصلی

181

حوله بزرگ

5 عدد

سالن اصلی

182

حوله کوچک

3 عدد

سالن اصلی

183

رسیور

9 عدد

اتاق درمان

184

گالی پات

۱۰ عدد

اتاق درمان

185

پنس و سوزنگیر

6 عدد

سالن اصلی

186

پنس با و بی

13 عدد

سالن اصلی

187

سینی فلزی

۱5 عدد

اتاق درمان

188

قلم کوتر

1 عدد

سالن اصلی

189

ابزار های جراحی

 

سالن اصلی

190

ترازو دیجیتال

1 عدد

سالن اصلی

1

آمپول دوبوتامین

10 عدد

اتاق درمان

2

آمپول سدیم انوکساپارین

10 عدد

اتاق درمان

3

آمپول NTG

8 عدد

اتاق درمان

4

آمپول متفرقه

20 بسته

اتاق درمان

5

آمپول آدنوزین

6 عدد

اتاق درمان

6

انسولین R&N

هر کدام 2 عدد

اتاق درمان

7

محلول ژلاتین مدیفاید

10 عدد

اتاق درمان

8

محلول پاراستامول

4 عدد

اتاق درمان

9

محلول سدیم بیکربنات

30 عدد

اتاق درمان

10

ویال دکستروز 20 %

20 عدد

اتاق درمان

11

ویال دکستروز 50 %

3 عدد

اتاق درمان

12

ویال منیزیم سولفات 50 %

4 عدد

اتاق درمان

13

ویال پودری دانترولن سدیم

۲ عدد

اتاق درمان

14

ویال سدیم کلراید 5 %

1 عدد

اتاق درمان

15

انواع قرص

1 جعبه بزرگ

اتاق درمان

16

آب مقطر

8 بسته

سالن اصلی و اتاق درمان

17

سرم دکستروز واتر۵۰۰ سی سی 5 %

1۵ عدد

اتاق درمان

18

سرم دکستروز واتر۱۰۰۰ سی سی 5%

15 عدد

اتاق درمان

19

سرم دکستروز واتر 10 %

5 عدد

اتاق درمان

20

سرم نرمال سالین۱۰۰۰سی سی

1 عدد

اتاق درمان

21

سرم رینگر 500 سی سی

8 عدد

اتاق درمان

22

سرم ۳/۱ ۳/۲، 500 سی سی

2عدد

اتاق درمان

23

سرم ۳/۱ ۳/۲، 1000 سی سی

1عدد

اتاق درمان

24

سرم مانیتول

7 عدد

اتاق درمان

25

سرم سدیم کلراید 9/0 %(شستشو)

4 عدد

اتاق درمان

26

شربت اکسپکتورانت

2 عدد

اتاق درمان

27

سوسپانسیون فورازولیدون

2 عدد

اتاق درمان

28

انواع قطره های چشمی(کلرامفنیکول، جنتامایسین، بتامتازون، پردنیزولون)

20 عدد

اتاق درمان

29

قطره بینی نفازولین

5 عدد

اتاق درمان

30

قطره خوراکی دایمتیکون

1 عدد

اتاق درمان

31

اسپری بینی دکوفن

1 عدد

اتاق درمان

32

اسپری بکلومتازون

20 عدد

اتاق درمان

33

اسپری سالبوتامول

2 عدد

اتاق درمان

34

پودر تنفسی (Turbuhaler)

2 عدد

اتاق درمان

35

قرص لاینسترول

2 بسته

اتاق مامایی

36

قرص LD

2 بسته

اتاق مامایی

37

قرص تری فازیک

1 بسته

اتاق مامایی

38

کرم واژینال دالاواگ

1 عدد

اتاق مامایی

39

پودر بچه

2 عدد

اتاق مامایی

40

وازلین

2 بسته

اتاق مامایی

41

پیمانه دارو

40 عدد

سالن اصلی

 

 

لیست وسایل اسقاطی پراتیک

ردیف

نام وسیله

مکان

1

مانکن تمام تنه

2 عدد اتاق درمان

2

مولاژ جنین

کمد  اتاق مامایی

3

مولاژ مشاهده رحم و مثانه

کمد  اتاق مامایی

4

نوزاد گچی

روی ترازو اتاق مامایی

5

نیم تنه ان جی تیوب

اتاق درمان

 

روش تدریس:

سخنرانی، نمایش فیلم، آموزش بطور عملی برروی مانکن، ایفای نقش، پرسش و پاسخ ، تمرین علمی در حضور مربی و به تنهایی ، شبیه سازی

وظایف دانشجو :

۱-     حضور فعال در کلاس عملی

۲-    شرکت فعال در تمرین های پروسیجر ها در اتاق Skill Lab

۳-    پوشیدن روپوش سفید و رعایت قوانین در اتاق پراتیک در هنگام تدریس عملی و تمرین

 

 نحوه ارزشیابی :

۱-   آزمون عملی پروسیجر ها در اتاق پراتیک به روش آسکی ( با استفاده از چک لیست)

۲-   انجام تمرینات مهارتی

۳-  شرکت فعال در بحث کلاس

 

حیطه دانش :کسب امتیاز علمی درباره سئوالات پروسیجر ها ، آمادگی ها و اصطلاحات رایج پرستاری

حیطه مهارتی :کسب امتیاز جهت انجام پروسیجرها بر اساس چک لیست

حیطه نگرش :فراهم کردن خلوت بیمار، رعایت شستشوی دست قبل از پروسیجر ، ارتباط مناسب ، پوشیدن یونیفرم و رعایت مقررات

 

 منابع :

۱- اصول و مهارت های پرستاری تایلور

۲- مهارت بالینی پرستاری

۳- آموزش مهارت بالینی با رویکرد مبتنی بر صلاحیت

4- روش های پرستاری بالینی       

    

برنامه نیمسال اول سال تحصیلی ۹8 - ۹7 مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی کاشان

ردیف

عنوان درس

ایام هفته

ساعت

فراگیران

مدرسین

۱

اصول و مهارتهای پرستاری

شنبه

14   12:30

دانشجویان پرستاری  ترم ۱

خانم صفا خانم وارث

2

اصول و مهارتهای مامایی

یکشنبه

14   12:30

دانشجویان مامایی    ترم ۱

خانم نصیری خانم وارث

3

اصول و مهارتهای پرستاری

دوئشنبه

14   12:30

دانشجویان پرستاری  ترم ۱

خانم صفا خانم وارث

4

اصول و مهارتهای مامایی

سه شنبه

12 - 10

دانشجویان مامایی    ترم ۱

خانم نصیری خانم وارث

5

اصول و مهارتهای پرستاری

سه شنبه

14   12:30

دانشجویان پرستاری  ترم ۱

خانم صفا خانم وارث

6

اصول و فنون اتاق عمل

سه شنبه

16 - 14

دانشجویان اتاق عمل   ترم 4

آقای قادریان

7

اصول و مهارتهای پرستاری

چهارشنبه

12 - 10

دانشجویان پرستاری  ترم ۱

خانم صفا خانم وارث

8

اصول و فنون اتاق عمل

چهارشنبه

14   12:30

دانشجویان اتاق عمل   ترم 4

آقای قادریان

9

اصول و مهارتهای مامایی

پنجشنبه

10 - 8

دانشجویان مامایی    ترم ۱

خانم نصیری خانم وارث

10

اصول و مهارتهای پرستاری

پنجشنبه

12 - 10

دانشجویان پرستاری  ترم ۱

خانم صفا خانم وارث

 

 

 مسئول مرکز آموزش مهارت های بالینی: خانم فاطمه عابدی خالدی- کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه