اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:06:47 AM 1400 / 02 / 22
 

مرکز آموزش مهارتهای بالینی 

دانشکده پرستاری و مامایی کاشان

 

تاریخچه مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی :

مقدمه :

 مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشکده در مهر ماه سال 1366 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاسیس شد.این مرکز در فضایی به مساحت 120 متر مربع ( شامل :آزمایشگاه مهارت های اورژانس و ویژه،مهارت های پرستاری، مهارت های مامایی و اتاق عمل) واقع شده است که به منظور بالا بردن مهارت های عملی دانشجویان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

رسالت مرکز :

  یکی از رسالت های مهم دانشکده پرستاری و مامایی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد که در طول مدت تحصیل باید در زمینه عملی نیز توانایی کافی را کسب نمایند. از این رو جهت کاهش صدمه به بیمار در حین آموزش و نیز کاهش استرس دانشجویان در برخوردهای اولیه با بیماران ضرورت ایجاد بخش آموزش مهارتهای بالینی را در دانشکده پرستاری فراهم میکند.

 

 

اهداف :

 • کسب مهارت عملی
 • صلاحیت تکنیکی
 • کسب مهارت  حرفه ایی
 • ارتقاء مهارت های تفکر انتقادی و کار گروهی
 • ایجاد فرصت هایی برای یادگیری مستقل و مداوم

5- کاهش استرس دانشجو در یادگیری مهارت ها

6-  افزایش انگیزه در دانشجویان

7-    ارتقاء شیوه های ارزشیابی

 

  شبیه سازی یک محیط بالینی به طوری که دانشجویان آموزش مهارت های بالینی و ارتباطی را با استفاده از انواع وسایل در محیط آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط واقعی فرا گیرند.

 

قوانین و مقررات:
 دانشجویان موظفند از تمامی قوانین و مقرراتی که به عنوان یک دانشجو باید از آن پیروی کنند تبعیت نمایند. پاره ای از این قوانین عبارت است از:
- ضرورت استفاده از یونیفرم تعیین شده و کارت مشخصات توسط دانشجویان پرستاری و مامایی با رعایت حجاب و شئونات اسلامی   
- رعایت ادب ، صبر، دقت و وقت شناسی در کلاس

- حفظ پاکیزگی، نظم، سکوت و آرامش مرکز

- حفظ وسایل کمک آموزشی و آسیب نرساندن به آنها (جهت یادداشت از مداد استفاده شود)
- عدم استفاده از تلفن همراه در مرکز
- حضور دانشجویان همراه با حضور استاد مربوطه یا مسئول آزمایشگاه مهارت های بالینی و رأس ساعت مقرر الزامی است.

- در صورت آسیب رساندن دانشجو به تجهیزات مرکز، مجبور به جبران خسارت خواهد بود.

- پوشیدن دستکش یکبارمصرف برای کار با مولاژها الزامی است.

- اشیاء تیز و برنده داخل سطل های مخصوص (Safety box) انداخته شود.

- مرتب کردن تخت ها و وسایل تحویل داده شده در پایان کلاس ضروری است.

- در صورت استفاده از مرکز ،  اضافه بر برنامه ی هفتگی تعیین شده حتمأ باید با مسئول آزمایشگاه مهارت های بالینی هماهنگی به عمل آید.

- امتحان دانشجویان به صورت آسکی برگزار می گردد. (همه دانشجویان باید وسایل مورد نیاز (خودکار در سه رنگ، گارو ، قیچی، ساعت) به همراه داشته باشند-حفظ سکوت، نظم و آرامش در زمان برگزاری امتحان- عدم ارتباط کلامی با دانشجویان در زمان تعویض ایستگاه‌ها)

 

 

 

موارد استفاده :

   ۱-    آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل

   ۲-    آموزش مهارت های عملی ( فن پرستاری ) دانشجویان ترم ۱ پرستاری ( توسط اساتید پرستاری )

   ۳-    آموزش مهارت های عملی ( فن مامایی) دانشجویان ترم ۱ مامایی ( توسط اساتید پرستاری و مامایی )

   ۴-    آموزش مهارت های عملی ( احیاء قلب و ریه پایه ) دانشجویان ترم ۶ پرستاری

   ۵-    آموزش مهارت کمک های اولیه و فوریت دانشجویان ترم 2 فوریت

   ۶-    آموزش مهارت عملی احیاء قلب و ریه پیشرفته ( شوک و اینتوباسیون) دانشجویان ترم ۶ پرستاری

   ۷-    آموزش معاینات فیزیکی قلب و ریه دانشجویان ترم ۴ پرستاری

   ۸-    آموزش زایمان طبیعی و غیرطبیعی، معاینه لگن و سرویکس، اپی زیاتومی به دانشجویان ترم ۷ مامایی (اساتید گروه مامایی)

   ۹-    آموزش سمیولوژی دانشجویان مامائی ترم 2 (اساتید گروه مامایی)

  ۱۰-  برگزاری آزمون عملی فن (آسکی) جهت دانشجویان پرستاری و مامایی

  ۱۱-  آموزش عملی احیاء نوزاد جهت دانشجویان ترم ۸ مامایی

 

 

ویژگی های آموزش در واحد آموزش مهارت های بالینی:

۱-    کسب مهارتهای بالینی و ارتباطی دانشجو در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط بالینی

۲-    امکان تکرار مهارت ها در محیطی امن برای یادگیری عمیق تر

۳-    امکان خود آموز و یادگیری فعال از طریق اجرای مستقل مهارت

۴-    کاهش استرس در امر آموزش و یادگیری مهارت ها

۵-    احترام به حقوق بیمار

 

 

 اساتید گروه فن پرستاری :

۱-    خانم آزاده صفا کارشناس ارشد پرستاری سالمندی، مربی رسمی دانشکده پرستاری و مامایی

 • خانم ندا جملی کارشناس ارشد پرستاری سالمندی، مربی رسمی دانشکده پرستاری و مامایی
 • خانم مهلا مدنی کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، مربی رسمی دانشکده پرستاری و مامایی
 • خانم سعیده رفیعی کارشناس ارشد پرستاری سالمندی، مربی رسمی دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

اساتید گروه فن مامایی :

 • خانم سعیده نصیری کارشناس ارشد مامایی، مربی دانشکده پرستاری و مامایی

 

اساتید گروه احیاء قلب و ریه و کمک های اولیه :

        1-   آقای دکتر منصور دیانتی دکتری آموزش پرستاری، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 • آقای دکتر اسماعیل عزیزی فینی دکتری آموزش پرستاری، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 

 اساتید گروه معاینات فیزیکی عملی :

 • خانم دکتر نگین سادات مسعودی دکتری آموزش پرستاری، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
 • آقای دکتر محسن تقدسی دکتری پرستاری داخلی جراحی، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
 • خانم دکتر  فاطمه سادات ایزدی دکتری آموزش پرستاری، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
 • آقای علی حاج باقری کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 اساتید گروه مامایی جهت آموزش مراحل زایمان ، معاینات لگن و سرویکس، اپی زیاتومی، سمیولوژی :

۱-    خانم دکتر زهره سادات دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 • خانم دکتر محبوبه کفایی عطریان دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
 • خانم فرزانه صابری کارشناس ارشد مامایی، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 

 

لیست مانکن ها و مولاژهای موجود در پراتیک

ردیف

نام مانکن یا مولاژ

مکان

1

مانکن احیا پیشرفته ( مگا کد)

آزمایشگاه مهارت های اورژانس و ویژه

2

مانکن مهارت های پرستاری پیشرفته

آزمایشگاه مهارت های پرستاری

3

 

مانکن تزریقات

آزمایشگاه مهارت های پرستاری

4

مانکن مهارت پرستاری کامل

آزمایشگاه مهارت های پرستاری

5

مانکن مهارت پرستاری کامل

آزمایشگاه مهارت های پرستاری

6

مانکن اتاق عمل

آزمایشگاه مهارت های اتاق عمل

7

مانکن زایمان

آزمایشگاه مهارت های مامایی

8

مانکن زایمان مکانیکی همراه با کودک سیانوزه

آزمایشگاه مهارت های مامایی

9

مانکن احیا کودک

آزمایشگاه مهارت های پرستاری

10

مانکن احیا نوزاد به همراه ریتم های نرمال و غیر نرمال قلبی

آزمایشگاه مهارت های پرستاری

11

مولاژ لوله گذاری

آزمایشگاه مهارت های اورژانس و ویژه

12

مانکن نیم تنه احیا بزرگسال

آزمایشگاه مهارت های اورژانس و ویژه

13

مانکن نیم تنه NG tubing

آزمایشگاه مهارت های اورژانس و ویژه

14

مولاژ باسن تزریق عضلانی

آزمایشگاه مهارت های پرستاری

15

مولاژ ساعد تزریق ID

آزمایشگاه مهارت های پرستاری

16

مولاژ دست تزریق IV

آزمایشگاه مهارت های پرستاری

17

کیت تزریق وریدی

آزمایشگاه مهارت های پرستاری

18

 

مولاژ دست سوچور

آزمایشگاه مهارت های پرستاری

19

 

مولاژ پای سوچور

آزمایشگاه مهارت های پرستاری

20

مولاژ زایمان مکانیکی

آزمایشگاه مهارت های مامایی

21

مولاژ لگن

آزمایشگاه مهارت های مامایی

22

مولاژمعاینه رحم

آزمایشگاه مهارت های مامایی

23

مولاژ سونداژ

آزمایشگاه مهارت های مامایی

24

مولاژ معاینه رحم

آزمایشگاه مهارت های مامایی

25

مولاژ معاینه برست

آزمایشگاه مهارت های مامایی

26

مولاژ جنین با تغییر شکل سر

آزمایشگاه مهارت های مامایی

27

مولاژ نوزاد کامل

آزمایشگاه مهارت های مامایی

28

مولاژ جنین آسینکلیتیسم

آزمایشگاه مهارت های مامایی

29

مولاژدیلاتاسیون و افاسمان

آزمایشگاه مهارت های مامایی

30

مولاژ  آناتومیکی لگن 

آزمایشگاه مهارت های مامایی

31

مولاژ  آناتومیکی لگن  و احشاء آن

آزمایشگاه مهارت های مامایی

32

مولاژ گردش خون جنین به همراه جفت

آزمایشگاه مهارت های مامایی

33

مولاژ مراحل تشکیل و رشد جنین

آزمایشگاه مهارت های مامایی

34

مولاژ مراحل تشکیل و رشد جنین

آزمایشگاه مهارت های مامایی

35

مولاژ انواع جفت

آزمایشگاه مهارت های مامایی

36

مولاژ اپی زیاتومی

آزمایشگاه مهارت های مامایی

37

مولاژ رحم برای گذاشتن IUD

آزمایشگاه مهارت های مامایی

38

مولاژ خروج سر جنین

آزمایشگاه مهارت های مامایی

39

مولاژ عضلات پرینه همراه با جنین

آزمایشگاه مهارت های مامایی

40

مولاژ رحم حامله ترم

آزمایشگاه مهارت های مامایی

41

مولاژ استخوان لگن

آزمایشگاه مهارت های مامایی

42

مولاژ استخوان لگن همراه عضلات پرینه

آزمایشگاه مهارت های مامایی

 

 

 

روش تدریس:

سخنرانی، نمایش فیلم، آموزش بطور عملی برروی مانکن، ایفای نقش، پرسش و پاسخ ، تمرین علمی در حضور مربی و به تنهایی ، شبیه سازی

 

وظایف دانشجو :

۱-    حضور فعال در کلاس عملی

۲-    شرکت فعال در تمرین های پروسیجر ها در اتاق Skills Lab

۳-    پوشیدن روپوش سفید و رعایت قوانین در اتاق پراتیک در هنگام تدریس عملی و تمرین

 

 نحوه ارزشیابی :

۱-   آزمون عملی پروسیجر ها در اتاق پراتیک به روش آسکی ( با استفاده از چک لیست)

۲-   انجام تمرینات مهارتی

۳-  شرکت فعال در بحث کلاس

 

 

حیطه دانش :کسب امتیاز علمی درباره سئوالات پروسیجر ها ، آمادگی ها و اصطلاحات رایج پرستاری

حیطه مهارتی :کسب امتیاز جهت انجام پروسیجرها بر اساس چک لیست

حیطه نگرش :فراهم کردن خلوت بیمار، رعایت شستشوی دست قبل از پروسیجر ، ارتباط مناسب ، پوشیدن یونیفرم و رعایت مقررات

 

 منابع :

۱- اصول و مهارت های پرستاری تایلور

۲- مهارت بالینی پرستاری

۳- آموزش مهارت بالینی با رویکرد مبتنی بر صلاحیت

4- روش های پرستاری بالینی       

 

 گالری تصاویر

مسئول مرکز آموزش مهارت های بالینی: خانم سعیده رفیعی- کارشناس ارشد پرستاریسالمندی