اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:47:02 PM 1399 / 07 / 01
 

کارآموزی اصول مهارتها (1 واحد) - گروه داخلی جراحی

پرستاری مهر 98– نیمسال اول 00-99- آزاد کاشان

                   بخش

    تاریخ

سرم درمانی

گلابچی

سیدالشهدا

99/09/08 لغایت 99/09/12

A1

B1

C1

99/09/15 لغایت 99/09/19

D1

E1

A2

99/09/22 لغایت 99/09/26

B2

C2

D2

نام مربی

استاد مدعو

استاد مدعو

استاد مدعو

 

 

گروه A1

گروه B1

گروهC1

گروه D1

گروه E1

مطیعی نیا شیوا

مطیعی نیا شیدا

شویدی فاطمه

مشتاقی علیرضا

نعیمی علیرضا

صالحی سبا

شومالی ملیکا

سلطانی آتنا

شواخی مهدی

یزدان صمیمیت

مذنبی زهرا

تیموری فاطمه

بهنام زاده فاطمه

تیرانی ابوالفضل

موسای حمیدرضا

دهقانی فاطمه

عاشوری زهرا

شهری مریم

زاهدی مصطفی

دلشاد مائیده

خان لتحری ریحانه

یتیم پور محدثه

تقیان محمدرضا

گروه A2

گروه B2

گروه C2

گروه D2

گروه E2

عرب زهرا

رحیم سهیلا

خانم حسینی

طلوعی معین

محمدرضا محمدی

احمدی فاطمه

ساعی زهرا

زمانی زمان

محتشمی ابوالفضل

ابراهیمی محمدامین

ترکی زینب

بخشی اعظم

حلاجی فاطمه

خانم رضایی

حیدری کیمیا

خادمی مهسا

اکبری زهرا

سرائی رضوانه

بهرام علیرضا

 

 

برنامه کارآموزی پرستاری  کودک سالم  و پرستاری بهداشت روان پرستاری مهر96 - 

مربوط به نیمسال دوم 98- 99 (آزاد )  در دانشکده پرستاری مامایی طی 9 روزپیاپی (بدون پنج شنبه و تعطیلات)

تاریخ

ساعت و مکان

اطفال

روان

 

99/07/19

لغایت

99/07/30

(به مدت 9 روز)

8-10

دانشکده

C1

دکتر تقربی

C2

دکتر حسینی

B1

دکتر نجمه شریفی

B2

دکتر حسینیان

A1

آقای خراسانی زاده

A2

دکتر آقاجانی

 

 

12-10

دانشکده

A1

دکتر حسینیان

A2

دکتر نجمه شریفی

 

 

B1

دانشجوی ارشد

B2

دکتر شریفی

C1

آقای خراسانی زاده

C2

دکتر آقا جانی

 

 

C1گروه

B1گروه

A1 گروه

سارا بابایی

مهدیه بابایی

سارا زارعی

فئزه رضایی

زینب آقامحمدی

فاطمه بالاور

پریسا شرفی

مرضیه فیروز پور

فاطمه طارمی

مریم رستگار

سحر فرهادی

زهرا اکبری

فریبا باهنر

مسعود صفاری

حانیه رئوفی

سحر پژمانفر

فاطمه قصابی

مهرانه ذبیحی

فضیلت احمدی

فاطمه اسماعیلی

علی بذرافشان

C2گروه

B2گروه

  گروهA2

هانیه مهدیزاده

زهرا شریعت منش

یاسمن نوروزی

مریم سید حسینی

شیما شعرباف

فائزه شریفی فقط کودکان

رضا قنبر نژاد

عباس مجیدی

 

فاطمه رجبی

فاطمه بهروزی نژاد

نرجس کاظمی

زهرا اربابی

محمدرضا عسگری

سجاد رسولی

علیرضا قربان زاده

زهرا سادات ساداتی

کوثر مشتاقی

کوثر قبایی

زینب نیکبخت

دانیال الماسی

علی جهانی

محمد تاجیک

فاطمه قربانی

 

گروه   B1وB2 پنج  روز کار آموزی  در بخش اطفال خواهد داشت.برنامه آن متعاقبا (قبل از شروع کارورزی)اعلام خواهد شد.

 گروه  C1 وC2 پنج  روز کار آموزی  در بخش روان خواهد داشت.برنامه آن متعاقبا (قبل از شروع کارورزی)اعلام خواهد شد.

  • جابجایی گروههای کارآموزی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.