اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:45:08 PM 1398 / 11 / 07
 

کارآموزی بزرگسالان 1(2 واحد) روزهای سه شنبه چهارشنبه

کارآموزی بهداشت جامعه (2 واحد) روزهای سه شنبه چهارشنبه - پنجشنبه

  پرستاری مهر97 نیمسال اول 99-98

بخش

 

تاریخ

داخلی (1) گوارش

جراحی مردان (2) ارتوپدی

داخلی (2)

اورژانس بستری

جراحی مردان (1)

98/07/02 لغایت 98/07/10

A

B

C

D

E

98/07/16 لغایت 98/07/24

E

A

B

C

D

98/07/30 لغایت 98/08/30

کارآموزی بهداشت جامعه

98/09/05 لغایت 98/09/13

C

D

E

A

B

98/09/19 لغایت 98/09/27

B

C

D

E

A

98/10/03 لغایت 98/10/11

D

E

A

B

C

مربیان

خانم مقصود

خانم ارمی

آقای عباسی- خانم مظهری

آقای نصیری

آقای اسماعیلی

 

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

الهه ترک زاده

شیدا سادات عنایتی

فاطمه حق پرست

معصومه راوندی

فاطمه اعرابی

فائزه کریمی

حمید کریمی

علیرضا آذر کمان

محمدرضا حیدری

هانیه ایرانیان

فاطمه مفرد کویری

زهرا آذرخوش

حدیثه میردار

سارا قاصدی

فائزه اسماعیلی

فاطمه موجرلو

مهدی علی دادائی

آقای ابراهیمی

اکرم برازنده

شادی شاکری

زهرا شریف

زهرا کاظمی

الهه شجری

زهرا مرتضوی نیا

محمد جواد کابلی

علی اصغر اکرمی

مجتبی قبائی آرانی

مطهره رمضانعلی زاده

سارا خادم

فاطمه دستمردی

فاطمه رستمی

فاطمه اکبریان

فاطمه حاجی زاده

زینب شعبانی زاده

اسماعیل پارسا

محمد عرفان ناموری

زهرا فضل الهی

محدثه کبریائی

فاطمه سادات مصطفوی

مریم وفائی پور

فاطمه یار محمدی

رضوانه کاشی کار

ملیکا عرب

محمد پویان

هومن بیگی

 

برنامه کارآموزی بزرگسالان (3) دو واحد کارآموزی بیماریهای شایع در ایران یک واحد

روزهای سه شنبه چهارشنبه- پنجشنبه   -  پرستاری مهر96–نیمسال اول 99-98

بخش

 

تاریخ

عفونی

غدد (داخلی یک)

خون (داخلی3)

ENTبیمارستان متینی

داخلی اعصاب(داخلی2)

98/07/16 لغایت 98/07/25

A

B

C

D

E

98/07/30 لغایت 98/08/09

E

A

B

C

D

98/08/14 لغایت 98/08/23

D

E

A

B

C

98/08/28 لغایت 98/09/07

C

D

E

A

B

98/09/12 لغایت 98/09/21

B

C

D

E

A

مربی

استاد مدعو

استاد مدعو

آقای نادیان

خانمها صباغی و مصلح

خانمها شکرالهی و ایزدی نژاد

 

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

سارا بابائی

سارا زارعی

فائزه رضائی

فاطمه بالاور

زینب آقا محمدی

حانیه مهدی زاده

رضا قنبر نژاد

عباس مجیدی فرد

فضیلت سادات احمدی

فاطمه اسماعیلی

مهرانه ذبیحی

سحر پژمان فر

فاطمه قربانی

حانیه رئوفی

محمد تاجیک

علی زارعی

زهرا اربابی

نرجس سادات کاظمی

فاطمه رجبی

فاطمه بهروزی نژاد

کوثر قبائی

زینب نیک بخت

کوثر سادات مشتاقی

علی جهانی

دانیال الماسی

مرضیه فیروز پور

زهرا اکبری

فاطمه طارمی

مریم رستگار

فریبا باهنر

سحر فرهادی

سیدسجاد رسولی

مسعود صفاری

حمید غلامی

زهرا شریعت منش

شیما شعرباف

پریسا شرفی

مریم سادات سید حسینی

یاسمن نوروزی

زهرا سادات ساداتی

فائزه شریفی

محمدرضا عسگری

علی بذرافشان

 

-          هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد

-          کلیه کارآموزی بیمارستان عصرها برگزار می گردد.

-          ساعات انجام کارآموزی از 13:30 صبح لغایت 18:30 بعدازظهر می باشد

-          جابجایی گروههای کارآموزی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.