به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

7:01:37 PM 1398 / 04 / 28
 

کارآموزی اصول مهارتها (1 واحد) کارآموزی فارماکولوژی(1 واحد)

روزهای سه شنبه چهارشنبه   (عصر)-   پرستاری مهر 97نیمسال دوم 98-97

                   بخش

    تاریخ

اصول مهارتها

فارماکولوژی

بخش تزریقات و سرم درمانی

 اورژانس بهشتی

گلابچی

عفونی

جنرال

داخلی (2)

97/12/14 لغایت 97/12/22

A

B

C

D

E

98/01/20 لغایت 98/01/28

E

A

B

 C

D

98/02/03 لغایت 98/02/11

D

E

A

B

C

98/02/17 لغایت 98/02/25

 C

D

E

A

B

98/02/31 لغایت 98/03/08

B

C

D

E

A

نام مربی

آقای سایبان آقای حمید غلامی خانم ابراهیمی آقای عباسی

آقای البرزی

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

الهه ترک زاده

شیدا سادات عنایتی

فاطمه حق پرست

معصومه راوندی

فاطمه اعرابی

فائزه کریمی

حمید کریمی

علیرضا آذر کمان

محمدرضا حیدری

هانیه ایرانیان

اکرم برازنده

فاطمه حاجی زاده

حدیثه میردار

سارا قاصدی

فائزه اسماعیلی

فاطمه موجرلو

مهدی علی دادائی

علیرضا رضائی

سارا خادم

فاطمه دستمردی

فاطمه رستمی

فاطمه اکبریان

الهه شجری

زهرا مرتضوی نیا

فاطمه مفرد کویری

محمد جواد کابلی

علی اصغر اکرمی

مطهره رمضانعلی زاده

زهرا آذرخوش

شادی شاکری

زینب شعبانی زاده

زهرا شریف

زهرا کاظمی

اسماعیل پارسا

محمد عرفان ناموری

زهرا فضل الهی

محدثه کبریائی

فاطمه سادات مصطفوی

مریم وفائی پور

فاطمه یار محمدی

رضوانه کاشی کار

ملیکا عرب

محمد پویان

هومن بیگی

 برنامه کارآموزی بزرگسالان دو (2 واحد)عصر–کارآموزی مادران و نوزادان (2واحد)صبح

 روزهای سه شنبه - چهارشنبه و پنجشنبه  پرستاری مهر  96  -  نیمسال دوم  98-97

بخش

 

تاریخ

(جراحی مردان2)

ارولوژی

CCU(1)

قلب

تنفس

(داخلی4)

اورژانس

زایشگاه شبیه خوانی

(عصر)

درمانگاه نواب

(صبح)

97/11/30 لغایت 97/12/09

A

B

F

E

D

C

97/12/14 لغایت 97/12/23

F

A

B

E

C

D

98/01/20 لغایت 98/01/29

B

F

A

E

D

C

98/02/03 لغایت  98/02/12

C

D

E

F

A

B

98/02/17 لغایت 98/02/26

E

C

D

F

B

A

98/02/31 لغایت 98/03/09

D

E

C

F

A

B

مربی

خانم فتاح پور خانم عباسی

خانم فاضل -

خانم حجازی

خانم الهیاری -

خانم قدیرزاده

سه شنبه و پنج شنبه

خانم تقاعدی

چهارشنبه خانم اخباری

سه شنبه و پنجشنبه

خانم خیاطیان

چهارشنبه خانم دکتر کفایی

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

گروه F

زینب آقا محمدی

زهرا اکبری

مهرانه ذبیحی

سحر پژمان فر

حانیه رئوفی

مرضیه فیروز پور

کوثر قبائی

فاطمه قربانی

فضیلت سادات احمدی

سارا بابائی

مهدیه ابائی

مریم رستگار

فائزه رضائی

سحر فرهادی

نرجس سادات کاظمی

کوثر سادات مشتاقی

 

زهرا اربابی

فاطمه بالاور

فریبا باهنر

سارا زارعی

زهرا سادات ساداتی

شیما شعرباف

حانیه مهدی زاده

یاسمن نوروزی

فاطمه اسماعیلی

فاطمه بهروزی نژاد

مریم سادات سید حسینی

پریسا شرفی

زهرا شریعت منش

فاطمه طارمی

زینب نیک بخت

فاطمه رجبی

فائزه شریفی

دانیال الماسی

محمدرضا نجارزاده

عباس مجیدی فرد

علیرضا قربان زاده

رضا قنبر نژاد

 

محمد تاجیک

علی جهانی

محمدرضا عسگری

سیدسجاد رسولی

علی زارعی

 

کارآموزی بزرگسالان 1(2 واحد) روزهای سه شنبه چهارشنبه- عصر

کارآموزی بهداشت جامعه (2 واحد) روزهای سه شنبه چهارشنبه - پنجشنبه

  پرستاری بهمن 96 - نیمسال دوم 98-97

بخش

 

تاریخ

داخلی (1) گوارش

اورژانس

97/11/23 لغایت 97/12/22

A

B

98/01/20 لغایت 98/02/11

B

A

98/02/17 لغایت 98/03/17

کارآموزی بهداشت جامعه

مربیان

خانم دادخواه

آقای محمدی

گروه A

گروه B

فاطمه سادات اشجعی

مرضیه چراغی

ابوافضل جعفری

سیدمهدی حسینی

سید علی حسینی خواه

هادی زمانی

زهرا سادات هاشمی

فاطمه خاکیان

سارا رضائی

محمد جواد فرازنده

محمد سبزیکار

 

-          هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد

-          ساعات انجام کارآموزی از 7:30 صبح لغایت 12:45 بعدازظهر می باشدو عصر 13:30 تا 18:45 می باشد

-          جابجایی گروههای کارآموزی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.