اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:49:38 PM 1399 / 03 / 07
 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان 1 (2 واحد) روزهای شنبه  تا  چهارشنبه          

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد- تابستان 98

بخش

 تاریخ

داخلی (1) گوارش

جراحی مردان (2) ارتوپدی

داخلی (2)

اورژانس بستری

98/04/15 الی 98/4/19

A

     

98/04/22 الی 98/04/26

 

A

   

98/04/29 الی 98/05/01

   

A

 

98/05/05 الی 98/05/08

     

A

مربیان

خانم ارمی

آقای اسمعیلی

خانم ارمی

آقای اسمعیلی

 

 

گروه A

مصطفی بقال زاده - زهرا رحیمی - وحیده روشنی - لیلا رویان - فاطمه صحتی

محمدرضا غلامی - مهدیه فرخ نیا -محمدحسین کریمی - میلاد قاسمی