ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

10:01:43 PM 1398 / 06 / 30
 

دکتر اسماعیل عزیزی هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
مدرک :  دکتری تخصصی پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی : azizifini@yahoo.com
            
رزومه (CV)

 

طرح درس نیمسال دوم 97-96 دکتر اسماعیل عزیزی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

     

2

     

3

     

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 96/97

برنامه امتحانات دانشجویان رشته پرستاری نیمسال دوم 96/97