اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:46:27 PM 1401 / 05 / 17
 

مراحل پیش از تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

1-      ارائه پرینت گزارش پایانی طرح به همراه تائیدیه ناظر

2-      تهیه سه عدد سی دی شامل فایل word  و Pdf  گزارش پایانی که طبق فرم مربوطه باید به گروه مربوطه ، کتابخانه مرکزی و دفتر نظارت  و ارزشیابی تحویل شده و امضاهای مربوطه گرفته شوند .

3-      اصل کیه فاکتورهای معتبر مربوطه به موارد مصرفی ، غیر مصرفی و آزمایشات بهمراه فاکتور تایپ و تکثیر ( پیش فاکتور ، کپی فاکتور و فکس مورد قبول نیست )

4-      تکمیل فرم های مربوط به درصد مشارک و فرم پذیرش مسئولیت

5-      ارائه پذیرش مقاله با مقالات بر اساس قرارداد طرح ( الزامی برای دستیاران) برای دیگر دانشجویان تسویه حساب بدون ارائه پذیرش مقاله منوط به تائید مجری طرف قرار داد طرح بر اساس فرم پذیرش مسئولیت طرح و قوانین مربوط به دفاع بدوم مقاله برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای کلیه رشته ها

 

قابل ذکر است نقص در هر کدام از این مدارک منوط به ارائه فرم امضا شده مسئولیت پذیرش طرح استت که باید توسط مجری طرف قرارداد طرح مهرو امضا شده باشد دز غیر این صورت کارشناسان معاونت تحقیقات وفن آوری هیچ گونه مسئولیتی جهت تسویه حساب با دانشجو نخواهد داشت امضای فرم مذکور به معنای پذیرش ارائه همه موارد فوق توسط مجری طرف قرارداد است .