سلام ، به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خوش آمدید

2:17:47 AM 1396 / 11 / 01
 

لیست اعضای کمیته  سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

دانشکده های بهداشت،  پرستاری و مامایی و پیراپزشکی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

خانم دکتر نگین مسعودی علوی

رئیس کمیته

 

2

خانم فرزانه صابری

 

دبیر کمیته

3

آقای دکتر مسعود مطلبی

عضو کمیته

(سرپرست دانشکده بهداشت)

4

آقای دکتر علی صابر

عضو کمیته

(متخصص اخلاق پزشکی)

5

خانم زهرا کرمی

عضو کمیته

(نماینده مردمی)

6

خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی

عضو کمیته

(دکترای مدیریت نظام سلامت)

7

آقای دکتر حسین اکبری

عضو کمیته

(دکترای آمار زیستی)

8

آقای دکتر اکبر علی اصغر زاده

عضو کمیته

(سرپرست دانشکده پیراپزشکی)

9

حجت الاسلام آقای جمشیدی

عضو کمیته (روحانی)

10

جعفر سبزیکار

عضو کمیته (حقوقدان)

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر