به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:03:01 AM 1396 / 07 / 03
 

جدول زمان بندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

25 اردیبهشت تا 25 خرداد 96

ثبت نام دانشجویان متقاضی  در دانشگاههای مبدا و بارگذاری مدارک لازم

27 خرداد تا 10 تیرماه 96

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

11 تیر تا 31 تیر ماه 96

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

1 مرداد تا 15 مرداد ماه 96

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

16 مرداد تا 5 شهریور 96

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر