سلام ، به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خوش آمدید

2:15:39 AM 1396 / 11 / 01
 
 

20 آبان تا 10 آذر ماه96

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء و بارگذاری مدارک لازم

اا آذرماه تا 25 آذر ماه 96

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

26 آذرماه  تا 10 دی ماه 96

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دنشگاه مبداء

11 دی تا 23 دی 96

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد وویرایش توسط دانشجو

24 دی تا 8 بهمن 96

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

 

     دانشجویانی  که تقاضای میهمانی / انتقالی  / تغییر رشته آنها در شورای آموزشی گروه و دانشکده موافقت گردد می بایست  نسبت به ثبت درخواست خود طبق بازه زمانی تعیین شده اقدام نمایند.

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر