اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:57:38 AM 1400 / 02 / 22
 
معاون تحقیقات و فناوری دانشکده : خانم دکتر زهرا تقربی
 
 

 

تحصیلات : دکتری پرستاری 
مرتبه علمی: استادیاری
آدرس پست الکترونیک: 
tagharrobi_z@kaums.ac.ir
تماس با سرپرست دانشکده :  55540021-031 داخلی 3134

رزومه (CV )

     شرح وظایف معاون تحقیقات و فناوری :

 •  دبیری شورای پژوهشی دانشکده و برنامه ریزی برگزاری جلسات شورای پژوهشی و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 •  انجام بررسی­های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه از طریق گردآوری و محاسبه شاخص­ها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد الویت های پژوهشی دانشکده
 • بررسی طرح­های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه­های پیش­بینی شده
 • تهیه و تنظیم و جمع­آوری آمار و اطلاعات پروژه­های انجام شده و در دست اجرا و ارزشیابی پیشرفت فعالیت­های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه
 • برقراری ارتباط با مراکز علمی و اجرایی کشور به منظور شناخت طرح­های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها جهت معرفی طرح های تحقیقاتی چند مرکزی با مشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده
 • طراحی و پیشنهاد برگزاری کارگاه های آموزشی مربوط به مباحث پژوهشی جهت اعضای هیئت علمی
 • نظارت بر پروژه­های تحقیقاتی از ارائه طرح تا ارائه گزارش نهایی
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت­های پژوهشی دانشکده و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • برگزاری سمینارها و کنفرانس­های علمی و برنامه­ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس­های علمی
 • برنامه­ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
 • برنامه­ریزی و نظارت بر مجله علمی- پژوهشی دانشکده
 • برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی
 • برنامه­ ریزی و نظارت بر مرکز تحقیقاتی دانشکده
 • انجام مکاتبات و امور مربوط به طرح های تحقیقاتی
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی مربوط به پژوهش از سوی رئیس دانشکده به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • دریافت فرمهای طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی مربوط به طرح گرانت، طرح در شورای پژوهش، تعیین ناظر طرح و سایر تشریفات اداری تا اتمام اجرای طرحها
 • تجهیز کتابخانه و انتخاب منابع علمی شامل کتاب، منابع الکترونیک و نظارت بر اطلاع رسانی منابع جدید
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

تاریخ بروز رسانی: 1399/02/30