شهادت بی بی دو عالم ، سیده النساء العالمین حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها به پیشگاه حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السلام و تمامی امت اسلام تسلیت می گوییم

10:31:36 PM 1396 / 12 / 01
 

دکتر منصور دیانتی

 مدیر تحصیلات تکمیلی:

مرتبه دانشگاهی :استادیار

گروه آموزشی :پرستاری داخلی جراحی

سال تولد:1342 

رزومه (CV)

پست الکترونیکdianati-m@kaums.ac.irmandianati@yahoo.com

تلفن :+98 (31) 55540021  داخلی 141 

سوابق تحصیلی:

·        دکترای تخصصی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران،

·        کارشناس ارشد پرستاری، گرایش داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1374

·        کارشناسی پرستاری ، د دانشگاه علوم پزشکی تهران،1367

نشانی محل کار :کاشان- بلوار راوندف بلوار پزشک ، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری داخلی جراحی

 

شرح وظایف مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 •  
 •  نظارت بر فعالیت های آموزشی دانشکده در تمامی مقاطع تحصیلی
 •  تدوین برنامه مدون آموزشی دانشجویان بر اساس سر فصل دروس
 •  تدوین برنامه هر نیمسال تحصیلی تحصیلات تکمیلی و ارائه به آموزش
 •  تقسیم مباحث درسی واحدهای نظری و عملی و ارجاع به گروه های مربوطه
 • نظارت بر برنامه ریزی کارآموزی بر اساس سر فصل دروس
 • ارائه پیشنهادات به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در خصوص تغییرات واحدهای درسی
 • جمع آوری پیشنهادات و انتقادات دانشجویان و ارجاع به مسئولین مربوطه در جهت رفع مشکلات
 • راهنمایی دانشجویان در انتخاب واحد
 •  تدوین برنامه امتحانات پایان ترم
 • عضویت و شرکت در جلسات تحصیلات تکمیلی و شورای آموزشی دانشکده
 • همکاری در جمع آوری نمرات پایان ترم با اساتید مربوطه و آموزشی دانشکده
 • ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد طبق دسترالعمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری اعضاء کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده  
 • تهیه و تنظیم برنامه راهبردی جهت تاسیس رشته های جدیدتحصیلات تکمیلی دانشکده
 • گرد آوری و اطلاع رسانی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی مربوط به دوره دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد
 • فعال سازی و برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی و تهیه مصوبات اجرایی آن به منظور تسهیل و یکنواخت شدن مقررات آموزشی دانشجویان
 • تهیه آمار و اطلاعات کلی دانشجویان بر اساس معیار های سال ورودی و گروه آموزشی
 • تهیه و تنظیم فرم های انتخاب، ارزیابی و تعیین نمره پایان نامهدانشجویان به منظور نضارت و کنترل دقیق تر این فرایند ها
 • طرح مسائل ومشکلات آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد،دکتری در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • تهیه دستورالعمل ها و ابلاغ قوانین و مقررات و مصوبات آموزش تحصیلات به دانشکده ها
 • نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مربوط به پذیرش دانشجویان دوره کا رشناسی ارشد و دکترا
 • بررسی و تدوین صورتجلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • انجام امور مربوط به دانشجویان میهمان
 • بررسی و ارائه طرح های لازم به منظور بهبود امور آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
 • شرکت فعال در تهیه و تدوین برنامه های آموزشی با مشارکت گروههای آموزشی
 • بررسی و گزارش کیفیت آموزش در دوره های تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلاتتکمیلی در دانشکده های تابعه
 • تدوین و ارائه گزارش های دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها، مقاطع وبرنامه های آموزشی
 • نظارت بر تدوین جدول زمانبندی آموزشی و برنامه‌های مختلف درسی در سطحدانشکده ها
 • انجام امور مربوط به دانشجویان دوره دکتری تخصصیPh.D متقاضی فرصت مطالعاتی
 • گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان مورد درخواست جهت طرح در شورای تحصیلاتتکمیلی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل،همچنین اعلام وضعیت تحصیلی پذیرفته شدگانمقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی به مراجع ذی صلاح و موسسات درخواست کننده طبق مقررات
 • نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دورههای کارشناسی ارشدو دکتری (چنانچه پایان نامه به طرح تبدیل شده باشد این امر به مدیر امور پژوهشی واگذار می گردد)
 • مکاتبات مربوط به کمک هزینه تحصیلی دانشجویان  Ph.D
 • نظارت بر انجام وظایف آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده با هماهنگی مدیر گروه ها
 • اجرا و نظارت برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکترای تخصصی( Ph.D )
 • پی گیری و انجام مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی
 • مکاتبات لازم با وزارت متبوع و دانشکده ها در مورد اعلام ظرفیت پذیرشدانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون های مقاطع کارشناسی ارشد ، Ph.D
 • بررسی درخواستهای مرخصی تحصیلی ، فرصت تحصیلی اضافی، انصراف ، بازگشت بهتحصیل و ... دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 •  انجام کلیه فرایندهای مربوط به تحصیل و دانش آموختگی دانشجویان تحصیلاتتکمیلی    
 • پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های تحصیلات تکمیلی جدید جهت طرح در شورایتحصیلات تکمیلی·       
 • برگزاری جلسات منظم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده·       
 • شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انجام امور اجرایی مصوبات شورا حسب مورد       
 • ارائه گزارش های عملکرد سالانه اداره کل تحصیلات تکمیلی         
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر