به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

8:28:50 PM 1396 / 12 / 03
 
نام درس نام استاد نیم سال تحصیلی
طرح درس سالمندی سالم و فعال خانم صفا 96-97
طرح درس پایش وضعیت سلامت – گرایش داخلی - جراحی آقای حاج باقری 96-97
طرح درس پایشهای پرستاری پیشرفته دکتر عزیزی 96-97
طرح درس مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه دکتر عزیزی 96-97
طرح درس پیوند اعضاء دکتر افشار 96-97
طرح درس پدافند غیر عامل دکتر افشار 96-97
طرح درس پرستاری ( بیماریها واختلالات جسمی و عملکردی) دکتر ایزدی 96-97
طرح درس پرستاری آنکولوژی دکتر ایزدی 96-97
طرح درس مراقبتهای تسکینی و نقس پرستاری در آن دکتر ایزدی 96-97
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 5 دکتر رضایی 96-97
مروری بر اصول روش تحقیق - ارشد روان پرستاری دکتر تقربی 96-97
اخلاق ، حقوق وقانون در روان پرستاری دکتر تقربی 96-97
طرح درس روش تحقیق پیشرفته پرستاری سالمندی دکتر دیانتی 96-97

طرح درس "مراقبت های پرستاری در بخش های ویژه"

دکتر دیانتی 96-97
طرح درس فلسفه علم و پرستاری دکتر دیانتی 96-97
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6 آقای افاضل 96-97
     
     
طرح درس مدیرت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی دکتر تقدسی دوم 96-95
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 3 دکتر تقدسی دوم 96-95
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 4 آقای افاضل دوم 96-95
طرح درس پرستاری مراقبت­های جامع پرستاری در  بخش­های ویژه  دکتر عزیزی دوم 96-95
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 3  دکتر دیانتی دوم 96-95
طرح درس مدیریت در پرستاری در بخش های بالینی دکتر ایزدی دوم 96-95
طرح درس سالمندی سالم و فعال دکتر ایزدی دوم 96-95
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه  اختصاصی 1 (دستگاه تنفس) دکتر مسعودی دوم 96-95
طرح درس روش شناسی تحقیقبت کمی و کیفی در پرستبری(دانشجویان دکترای پرستاری) دکتر مسعودی دوم 96-95
طرح درس اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر افشار دوم 96-95
     
     
     
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر