به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:52:31 PM 1396 / 06 / 31
 
نام درس نام استاد نیم سال تحصیلی
طرح درس مدیرت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی دکتر تقدسی دوم 96-95
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 3 دکتر تقدسی دوم 96-95
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 4 آقای افاضل دوم 96-95
طرح درس پرستاری مراقبت­های جامع پرستاری در  بخش­های ویژه  دکتر عزیزی دوم 96-95
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 3  دکتر دیانتی دوم 96-95
طرح درس مدیریت در پرستاری در بخش های بالینی دکتر ایزدی دوم 96-95
طرح درس سالمندی سالم و فعال دکتر ایزدی دوم 96-95
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه  اختصاصی 1 (دستگاه تنفس) دکتر مسعودی دوم 96-95
طرح درس روش شناسی تحقیقبت کمی و کیفی در پرستبری(دانشجویان دکترای پرستاری) دکتر مسعودی دوم 96-95
طرح درس اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر افشار دوم 96-95
     
     
     

 

طرحهای دروس کارشناسی ارشد تا قبل از نیمسال دوم 96-95

دروس مقطع کارشناسی ارشد طرح درس "بررسی وضعیت سلامت سالمند" - خانم صفا

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر