دعای روزچهاردهم ماه مبارک رمضان می‌خوانیم: اللهمّ لا تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ واقِلْنی فیهِ من الخَطایا والهَفَواتِ ولا تَجْعَلْنی فیه غَرَضاً للبلایا والآفاتِ بِعِزّتِکَ یا عزّ المسْلمین..  

5:18:56 AM 1398 / 03 / 02
 

برنامه هفتگی دانشجویان دکترای  پرستاری

ورودی مهر97 –نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 ، ترم 2 

          ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

کار عملی

 

کار عملی

سه شنبه

کار عملی

 

مدیریت رهبری در پرستاری

(دکترتقدسی)  کلاس تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه

نظریه پردازی در پرستاری

(دکترادیب، دکتر مسعودی، دکتر دیانتی)کلاس تحصیلات تکمیلی

 

روش شناسی و نقد و ابزارسازی در پرستاری

(دکترتقربی، دکتر شریفی، دکتر مسعودی)

کلاس تحصیلات تکمیلی

پنجشنبه

کار عملی

 

 

 

برگزاری کارگاه حاکمیت بالینی - مدرس (گروه اتاق عمل)- برگزاری کارگاه پرستاری مبتنی بر شواهد- مدرس(گروه اتاق عمل)

برنامه هفتگی دانشجویان دکترای  پرستاری

ورودی مهر97 –نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 ، ترم 4 

           ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

کار عملی

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

سه شنبه

کار عملی

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنجشنبه