ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:22:38 AM 1398 / 06 / 31
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه ورودی مهر98، ترم 1  

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

قانون و اخلاق

(دکتر ادیب)

کلاس 10

آمار 

( دکتر اکبری)

کلاس 10

 

آموزش به مددجو

(دکترصابری)

کلاس10

8هفته اول

رایانه

(خانم دکتر نادی)

سایت کامپیوتر1 طبقه 1

یکشنبه

روش تحقیق پیشرفته

(دکتر ادیب) 

کلاس 10

 

 

نظریه ها

(دکتر عزیزی)

کلاس 10

ارزشیابی تشخیصی

(دکتر عزیزی)

کلاس10

دوشنبه

مبانی مراقبتهای پرستاری ویژه

(دکتر دیانتی )

کلاس10

داروشناسی

(دکتر بنفشه)

کلاس 10

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

             
 

کارگاه مستند سازی در بخش های مراقبت های ویژه(6 ساعت)- کارگاه کنترل عفونت و ایمنی بیمار (12 ساعت)

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری ویژه ورودی مهر97، ترم 3

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

کارآموزی

ژورنال کلاب

اختصاصی 5(غدد و ...)

(خانم میرانزاده) کلاس  10

 

 

سه شنبه

 اختصاصی 6 (گوارش شکم لگن)

(آقای افاضل)

کلاس 10

اختصاصی 8(دکترصابری )

کلاس 10 (کلاس و کاراموزی)

 

کارآموزی

 

چهارشنبه

اختصاصی 9(جراحی عروق و ارتوپدی)

(دکتر میرباقر)

کلاس 10-8هفته  اول

اختصاصی 7(خون سیستم ایمنی عفونی)

(دکتر تقدسی)

کلاس 10(8هفته  اول)

( خانم میرانزاده)

کلاس 10( 8هفته دوم)

 

کارآموزی

پنجشنبه