به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:15:14 AM 1397 / 03 / 03
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه ورودی مهر95، ترم 1

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

-

داروشناسی

(دکتر مصداقی نیا)دانشکده پزشکی

 

رایانه(خانم دکتر نادی)

مرکز کامپیوتر

 

یکشنبه

مقدمه پرستاری ویژه

(استاد عزیزی)کلاس10

پایشهای پیشرفته پرستاری 

(استاد عزیزی) کلاس 10

 

مراقبتهای پرستاری ویژه

(دکتر دیانتی ) کلاس10

دوشنبه

روش تحقیق پیشرفته

(دکتر تقدسی)کلاس 10

آمار

(دکتر عطوف)کلاس 10

 

پیوند اعضاء

(دکترافشار )کلاس10

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری ویژه ورودی مهر94، ترم 3

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

کارآموزی با دانشجویانکارشناسی

 

اختصاصی 6 (گوارش شکم لگن)

(استاد افاضل)کلاس 10

 

 

سه شنبه

اختصاصی 8(دکتردیانتی- استاد افاضل) کلاس 10

 

اختصاصی 9(جراحی عروق و ارتوپدی)

(خانم دکتر میرباقر) کلاس 10

 

 

چهارشنبه

اختصاصی 7(خون سیستم ایمنی عفونی)

(دکتر تقدسی - استاد میرانزاده) کلاس 10

اختصاصی 5(غددزنان زایمان)

(استاد میرانزاده) کلاس 10

 

   

پنجشنبه