به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:44:32 AM 1398 / 04 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

ورودی مهر97 نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 ، ترم 2 

             ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

اخلاق

(دکترادیب) کلاس 9

مدیریت در پرستاری

(دکترتقدسی)کلاس9

 

سالمندی 2

(دکترشریفی)کلاس9

سه شنبه

روش تدریس و برنامه ریزی (دکتردیانتی)کلاس9

سالمندی سالم و فعال

(دکترایزدی)کلاس  9

 

کارآموزی

چهارشنبه

 

 

کارآموزی

پنجشنبه