ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:25:08 AM 1398 / 06 / 31
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ورودی مهر 98 ، ترم 1

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

حضور در دانشکده

داروشناسی سالمندی

(دکتر مصداقی نیا)دانشکده پزشکی

 

اپیدمیولوژی(دکتر گیلاسی)

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

یکشنبه

روش تحقیق پیشرفته

(دکتر تقدسی)

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

نظریه ها

(دکتر ادیب ) کلاس9

 

رایانه(خانم دکتر نادی)

سایت کامپیوتر1 طبقه 1

 

دوشنبه

بررسی وضعیت سلامت

(دکتر ایزدی)  کلاس 9

آمار (دکتر عطوف)

سایت کامپیوتر2 طبقه 1

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ورودی مهر 97 ، ترم 3

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

حضور در دانشکده

ژورنال کلاب

بررسی وضعیت سلامت

(دکتر ایزدی خانم صفا)  8 هفته دوم

کلاس تحصیلات تکمیلیطبقه 2

 

 

سه شنبه

پرستاری سالمندی 1

(خانم دکتر ایزدی)

کلاس تحصیلات تکمیلیطبقه 2

   بررسی وضعیت سلامت

(دکتر ایزدی - خانم صفا)

کلاس تحصیلات تکمیلیطبقه2

 

ساختارهای مراقبتی در سالمندی 

 (خانم دکتر مسعودی)  کلاس 10

 

چهارشنبه

پرستاری سالمندی 3

(خانم دکتر شریفی )کلاس تحصیلات تکمیلیطبقه 2

 

حضور در دانشکده

 

پنجشنبه