به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

8:57:35 PM 1397 / 10 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ورودی مهر 97 ، ترم 1

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

حضور در دانشکده

داروشناسی سالمندی

(خانم دکتر مصداقی نیا)

دانشکده پزشکی

 

اپیدمیولوژی

(دکتر گیلاسی)

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

یکشنبه

آمار

(مهندس موسوی)

کلاس8

نظریه ها

(دکتر تقدسی )

 کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

رایانه

(خانم دکتر نادی)

مرکز کامپیوترطبقه یک

 

دوشنبه

حضور در دانشکده

روش تحقیق پیشرفته

(دکتر دیانتی)

کلاس 10

ژورنال کلاب

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ورودی مهر 96 ، ترم 3

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

حضور در دانشکده

ژورنال کلاب

بررسی وضعیت سلامت

(دکتر ایزدی - خانم صفا)

کلاس10

 

 

سه شنبه

پرستاری سالمندی 1

(خانم دکتر ایزدی)

کلاس 8

 

ساختارهای مراقبتی در سالمندی 

 (خانم دکتر مسعودی)

کلاس 9

 

چهارشنبه

پرستاری سالمندی 3

(خانم دکتر شریفی )

کلاس 9

 

حضور در دانشکده

 

پنجشنبه