به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

7:47:07 PM 1397 / 09 / 28
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی مهر97 ، ترم 1 

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

حضور در دانشکده

پاتوفیزیولوژی

(دکتر حیدری)

کلاس 9

 

رایانه

(خانم دکتر نادی)

مرکز کامپیوتر

 

یکشنبه

آمار

(دکتر اکبری)

کلاس 9

داروشناسی

(خانم دکتر مصداقی نیا)

دانشکده پزشکی

 

پایش وضعیت سلامت

(خانم دکتر صابری) 

کلاس 9

 

دوشنبه

روش تحقیق پیشرفته

(دکترتقدسی)

کلاس 9

نظریه ها

(دکتر ادیب)

کلاس 9

ژورنال کلاب

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

کارگاه مهارتهای ارتباطی(گروه مدیریت و بهداشت)- کارگاه ایمنی بیمار (مدرس: استاد میرانزاده)

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی مهر96 ، ترم 3 

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

کارآموزی

 

 

 

یکشنبه

کارآموزی

 

 

 

دوشنبه

بیماریهای مزمن

(خانم میرانزاده-اقای حاجی باقری)

 کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2  

پرستاری آنکولوژی

(خانم دکتر ایزدی)

سالن کنفرانس طبقه2

ژورنال کلاب

 

بیماریهای مزمن

(خانم میرانزاده-اقای حاجی باقری)

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

سه شنبه

پدافند غیر عامل

(دکتر افشار)

کلاس 9(8هفته اول)

مراقبتهای تسکینی

(خانم دکتر مسعودی)

کلاس 9

 

کارآموزی

 

 

چهارشنبه

روشهای آموزش به مددجو

(خانم دکترحسینیان) 

کلاس 9

 

 

 

 کارآموزی

پنجشنبه

کارآموزی

 

 

 

 

کارگاه ارتقاء کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی(مدرس: خانم دکتر صابری)