به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:14:11 AM 1397 / 05 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی مهر97 ، ترم 1 

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

حضور در دانشکده

پاتوفیزیولوژی

(دکتر حیدری)

کلاس 9

 

رایانه

(خانم دکتر نادی)

مرکز کامپیوتر

 

یکشنبه

آمار

(دکتر اکبری)

کلاس 9

داروشناسی

(خانم دکتر مصداقی نیا)

دانشکده پزشکی

 

پایش وضعیت سلامت

(خانم دکتر صابری) 

کلاس 9

 

دوشنبه

روش تحقیق پیشرفته

(دکترتقدسی)

کلاس 9

نظریه ها

(دکتر ادیب)

کلاس 9

ژورنال کلاب

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

کارگاه مهارتهای ارتباطی(گروه مدیریت و بهداشت)- کارگاه ایمنی بیمار (مدرس: استاد میرانزاده)

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی مهر96 ، ترم 3 

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

کارآموزی

 

 

 

یکشنبه

کارآموزی

 

 

 

دوشنبه

بیماریهای مزمن

(خانم میرانزاده-اقای حاجی باقری)

 کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2  

پرستاری آنکولوژی

(خانم دکتر ایزدی)

سالن کنفرانس طبقه2

ژورنال کلاب

بیماریهای مزمن

(خانم میرانزاده-اقای حاجی باقری)

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

 

سه شنبه

روشهای آموزش به مددجو

(خانم دکترحسینیان) 

کلاس 9(8هفته اول)

مراقبتهای تسکینی

(خانم دکتر مسعودی)

کلاس 9(8هفته اول)

 

کارآموزی

پدافند غیر عامل

(دکتر افشار)

کلاس 9(8هفته دوم)

 

چهارشنبه

کارآموزی

 

 کارآموزی

پنجشنبه

کارآموزی

 

 

 

 

کارگاه ارتقاء کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی(مدرس: خانم دکتر صابری)