به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

8:28:15 PM 1396 / 12 / 03
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 97 -96
دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته اتاق عمل
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی  مهر 96 ترم(2)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح(2) 1216110 2 اصطلاحات پزشکی 1216117 2
فیزیولوژی (2) 1216111 1 کارآموزی رفتار در اتاق عمل 1216114 1
میکروب و انگل 1216112 2 کارآموزی مهارتهای بالینی 1216116 2
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل 1216115 2 زبان خارجه 1216113 3
      اصول وو فنون فرد سیار و اسکراب 1216118 3
 
تذکر : دانشجویانی که زبان کنکور بیش از 50 درصد نمره آورده اند واحد زبان پیش دانشگاهی ندارند با نظر استاد راهنما می توانند واحد دیگری اخذ نمایند

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر95 ( ترم4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

بیهوشی و مراقبتهای آن 1216129 2 روش احیا قلبی و رویوی و اصول مراقبتهای ویژه 1216131 2
جراحی زنان و ارولوژی 1216134 2 ایمنی و ترافیک 1216  
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن 1216130 4 کارآموزی اصول و فنون فرد اسکراب 1216133 2
جراحی گوارش و غدد 1216132 3 کارآموزی تکنیک در اتاق عمل (1) 1216135 2
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر94 ( ترم6)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تکنولوژی جراحی ENT فک و صورت 1216148 2 تکنولوژی جراحی چشم 1216151 1
تکنولوژی جراحی اطفال و نوزادان 1216149 1 کارآموزی اصول و مراقبت در اتاق بهبودی 1216154 2
تکنولوژی جراحی پوست و سوختگی 1216152 2 کارآموزی در اتاق عمل اورژانس 1216155 1
تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس و حوادث 1216150 1 کارآموزی مدیریت در اتاق عمل 1216153 2
آشنایی با تصاویر رادیولوژی 1216156 1      
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر93 ( ترم8)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد
کارآموزی در عرصه اعصاب 1216049 2 کارآموزی در عرصه فک و صورت 1216055 2
کارآموزی در عرصه سوختگی و ترمیمی 1216050 2 کارآموزی در عرصه توراکس 1216056 2
کارآموزی در عرصه قلب و عروق 1216053 2 کارآموزی در عرصه اطفال 1216058 1
کارآموزی د رعرصه در حیطه جراحی 1216060 1      
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر