اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:33:58 PM 1398 / 11 / 30
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 99 -98

دانشکده پرستاری و مامایی

رشته اتاق عمل

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی  مهر 98 ترم(2)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح 2

1216110

2

آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل

1216115

2

فیزیولوژی2

1216111

1

کارآموزی اصول مهارتها

1216116

2

میکروب و انگل

1216112

2

اصطلاحات پزشکی

1216117

2

زبان خارجه

1216113

3

اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب

1216118

3

کارآموزی رفتار در اتاق عمل

1216114

1

اندیشه اسلامی(2)

1010102

2

 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر97 ( ترم4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

بیهوشی و مراقبتهای آن

1216129

2

کارآموزی تکنیک در اتاق عمل (1)

1216135

2

آشنایی با بیماریهای داخلی

1216130

4

کارآموزی اصول  فنون عملکرد فرد اسکراب

1216133

2

روش احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه

1216131

2

اخلاق اسلامی

1216123

2

جراحی گوارش و غدد

1216132

3

دانش خانواده

1216126

2
جراحی زنان و ارولوژی

1216134

2

 

 

 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر96 ( ترم6)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

آشنایی با تصاویر رادیولوژی

1216156

1 کارآموزی مدیریت در اتاق عمل

1216153

2
تکنولوژی جراحی ENTفک و صورت

1216148

2 تکنولوژی جراحیدر اورژانس و حوادث

1216150

1
تکنولوژی جراحی اطفال و نوزادان

1216149

  تکنولوژی جراحی چشم

1216151

1
تکنولوژی جراحی پوست سوختگی و پیوند

1216152

2  

 

 
کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی

1216154

2      
کارآموزی در اتاق عمل اورژانس

1216155

1

 

   
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر95 ( ترم8)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه توراکس

1216161

1

کارآموزی در عرصه فک و صورت

1216169

1

کارآموزی در عرصه قلب و عروق

1216170

1

کارآموزی در عرصه تروما

1216163

1

کارآموزی در عرصه اعصاب

1216167

2

کارآموزی در عرصه ترمیمی پوست و سوختگی

1216166

1

کارآموزی در عرصه اطفال

1216158

1

 

 

 

 

کد دروس عمومی و معارف

ادبیات فارسی

1010201

زبان پیش دانشگاهی

1010202

تربیت بدنی 1

1010203

تربیت بدنی 2

1010204

اندیشه اسلامی1

1010101

اندیشه اسلامی 2

1010102

اخلاق اسلامی ( آیین زندگی)

1010103

انقلاب اسلامی

1010104

تاریخ اسلام

1010105

متون اسلامی(آشنایی با منابع اسلامی)

1010106

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران

1010107

دانش خانواده

1010108