به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:20:18 AM 1396 / 05 / 02
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96 -95 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته اتاق عمل
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی  مهر 95 ترم(1)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح (2) 1216110 2 کارآموزی اصول مهارتها 1216116 2
فیزیولوژی (2) 1216111 1 کارآموزی رفتار در اتاق عمل 1216114 1
میکروب و انگل 1216112 2 اصطلاحات پزشکی 1216117 2
زبان خارجه 1216113 3 بهداشت روان در اتاق عمل 1216122 1
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل 1216115 2 تغذیه در جراحی 1216124 1
           
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر94 ( ترم3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

بیهوشی و مراقبتهای آن 1216119 2 جراحی گوارش و غدد 1216122 3
آشنایی با بیماریهای داخلی 1216120 4 کارآموزی اصول  فنون عملکرد فرد اسکراب 1216126 2
روش احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه 1216121 2 جراحی زنان و ارولوژی 1216124 2
کارآموزی تکنیک در اتاق عمل (1) 1216123 2      
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر93 ( ترم5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی 1216045 2 کارآموزی مدیریت 1216046 1
جراحی پوست و سوختگی 1216032 1 جراحی قلب و عروق 1216028 2
جراحی اطفال 1216031 1 کارآموزی در اتاق عمل اورژانس 1216047 1
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر92 ( ترم7)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه اعصاب 1216049 2 کارآموزی در عرصه توراکس 1216056 2
کارآموزی در عرصه  سوختگی و ترمیمی 1216050 2 کارآموزی در عرصه اطفال 1216058 1
کارآموزی در عرصه قلب و عروق 1216053 2 کارآموزی در عرصه فک و صورت 1216055 2
کارآموزی در عرصه در یک حیطه جراحی 1216060 1      
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر