ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

10:03:00 PM 1398 / 06 / 30
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99 -98
دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته اتاق عمل
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی  مهر 98 ترم(1)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح 1 1216101 2 فن آوری اطلاعات 1216108 1
فیزیولوژی 1 1216102 2 اصول و فنون مهارتها 1216109 1
بیوشیمی 1216103 1 مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی 1216105 1
روان شناسی عمومی 1216104 2 اصول استرلیزاسیون و ضد عفونی 1216106 1
بهداشت در اتاق عمل     زبان پیش دانشگاهی 1216107 2
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر97 ( ترم3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایمنولوژی 1216119 1 بهداشت روان در اتاق عمل 1216122 2
دارو شناسی 1216120 2 تغذیه در جراحی 1216124 1
زبان تخصصی 1216121 2 خون شناسی و انتقال خون 1216123 2
آسیب شناسی 1216125 2 فیزیک پزشکی 1216126 2
کارآموزی CSR 1216128 1 کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار 1216127 2

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر96 ( ترم5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

آمار حیاتی 1216136 1 روش تحقیق در اتاق عمل 1216137 2
تکنولوژی اتاق عمل  قلب و عروق و مراقبتهای آن 1216138 3 مدیریت اتاق در اتاق عمل 1216140 2
تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبتهای آن 1216139 2 اخلاق حرفه ای در اتاق عمل 1216141 1
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبتهای آن 1216142 2 فوریتهای پزشکی 1216143 1
کارآموزی تکنیک اتاق عمل(2) 1216144 2 کارآموزی روشهای احیا قلبی ریوی 1216145 1
اصول مراقبت در اتاق بهبودی 1216146 1      
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر94 ( ترم8)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد
کارآموزی در عرصه ارتوپدی 1216157 2 کارآموزی در عرصه ENT 1216159 1
کارآموزی در عرصه زنان 1216160 1 کارآموزی در عرصهگوارش و غدد 1216162 2
کارآموزی در عرصه ارولوژی 1216168 1      
           
 
کد دروس عمومی و معارف
ادبیات فارسی 1010201
زبان پیش دانشگاهی 1010202
تربیت بدنی 1 1010203
تربیت بدنی 2 1010204
اندیشه اسلامی1 1010101
اندیشه اسلامی 2 1010102
اخلاق اسلامی ( آیین زندگی) 1010103
انقلاب اسلامی 1010104
تاریخ اسلام 1010105
متون اسلامی(آشنایی با منابع اسلامی) 1010106
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران 1010107
دانش خانواده 1010108