اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ؛وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً؛ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ؛وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

10:33:43 PM 1396 / 08 / 30
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 97 -96
دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته اتاق عمل
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی  مهر 96 ترم(1)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح 1) 1216101 2 فن آوری اطلاعات 1216108 1
فیزیولوژی (1) 1216102 2 اصول و فنون مهارتها 1216109 1
بیوشیمی 1216103 1 مقدمه ای بر تکنولوژی جزاحی 1216105 1
زبان پیش دانشگاهی 1010202 2 اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی 1216106 1
روان شناسی عمومی 1216104 2 بهداشت در اتاق عمل 1216107 2
 
تذکر : دانشجویانی که زبان کنکور بیش از 50 درصد نمره آورده اند واحد زبان پیش دانشگاهی ندارند با نظر استاد راهنما می توانند واحد دیگری اخذ نمایند

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر95 ( ترم3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایمنولوژی 1216119 1 فیزیک پزشکی 1216126 2
دارو شناسی 1216120 2 کارآموزی CSR 1216128 1
زبان تخصصی 1216121 2 کارآموزی اصول و فنون فرد سیار 1216127 2
آسیب شناسی 1216125 2 ادیشه اسلامی (1) 1010101 2
خون شناسی و انتقال خون 1216123 2 تاریخ اسلام 1010105 2
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر94 ( ترم5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

آمار حیاتی 1216136 1 فوریتهای پزشکی 1 1216143
روش تحقیق در اتاق عمل 1216137 2 مدیریت در اتاق عمل 2 1216140
تکنولوژی اتاق عمل توراکس ، قلب و عروق و مراقبتهای آن 1216138 3 اخلاق حرفه ای در اتاق عمل 1 1216141
تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبتهای آن 1216139 2 کارآموزی روشهای احیا قلبی ریوی 1 1216145
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبتهای آن 1216142 2 کارآموزی تکنیک اتاق عمل(2) 2 1216146
اصول مراقبت در اتاق بهبودی 1216144 1      
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر93 ( ترم7)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد
کارآموزی در عرصه ارتوپدی 1216048 2 کارآموزی در عرصه زنان 1216051 2
کارآموزی در عرصه چشم 1216054 2 کارآموزی در عرصه ارولوژی 1216052 2
کارآموزی در عرصهENT 1216057 2 کارآموزی در عرصه گوارش 1216059 2
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر