به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:15:54 AM 1397 / 05 / 30
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 98 -97
دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته اتاق عمل
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی  مهر 97 ترم(1)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح(1) 1216101 2 مقدمه ای بر تکنولوژ جراحی 1216105 1
فیزیولوژی (1) 1216102 2 اصول و فنون مهارتها 1216109 1
بیوشیمی 1216103 1 روان شناسی عمومی 1216104 2
اصول استرلیزاسیون و ضد عفونی 1216106 1 فن آوری اطلاعات 1216108 1
بهداشت در اتاق عمل 1216107 2 زبان پیش دانشگاهی 1010202 2
 
تذکر : دانشجویانی که زبان کنکور بیش از 50 درصد نمره آورده اند واحد زبان پیش دانشگاهی ندارند با نظر استاد راهنما می توانند واحد دیگری اخذ نمایند

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر96 ( ترم3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایمنولوژی 1216119 1 خون شناسی و انتقال خون 1216123 2
زبان تخصصی 1216121 2 فیزیک پزشکی 1216126 2
داروشناسی 1216120 2 کارآموزی CSR 1216128 1
آسیب شناسی 1216125 2 کارآموزی اصول و فنون فرد سیار 1216127 2
تغذیه در جراحی 1216124 1 بهداشت روان در اتاق عمل 1216122 1
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر95 ( ترم5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

آمار حیاتی 1216136 1 مدیریت در اتاق عمب 1216140 2
روش تحقیق 1216137 2 اخلاق حرفه ای در اتاق عمل 1216141 1
تکنولوژی جراحی قلب و عروق 1216138 3 اصول مراقبت در اتاق بهبودی 1216146 1
تکنولوژی جراحی اعصاب و مراقبتهای آن 1216139 2 فوریتهای پزشکی 1216143 1
تکنولوژی جراحی ارتوپدی و مراقبتهای آن 1216142 2 کارآموزی تکنیک اتاق عمل (2) 1216144 2
      کارآموزی روشهای احیا قلبی ریوی 1216145 1
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر94 ( ترم7)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد