ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:22:13 AM 1398 / 06 / 31
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99 -98
دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته مامایی
 
 

دانشجویان رشته مامایی ورودی  مهر 98 ترم(1)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح (1)

1214736

2

سلول و بافت شناسی

 1214744

2

فیزیولوژی (1)

1214685

3

زبان پیش دانشگاهی 1010202 1
بیوشیمی 1214623 2

ااصول و فنون پرستاری و مامایی

1214691 2
روان شناسی عمومی

1214747

2     1
 
   

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر97 ( ترم3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

جنین شناسی 1214641 2 اصول اپیدمیولوژی  ( بهداشت 2 ) 1214753 2
نوزادان 1214648 2 داروشناسی  (2) 1214690 1
بیماریهای داخلی جراحی (1) 1214751 3 زبان خارجه 1214605 3
بارداری و زایمان(1) - باداری طبیعی 1214752 2 کارآموزی نشانه شناسی 1214712 1
بیماریهای کودکان 1214649 2 سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی 1214735 1
           
 
   

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر96 ( ترم5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

بیماریهای داخلی جراحی (3) 1214781 2 تاریخ اخلاق و قوانین مامایی 1214803 1
بارداری و زایمان (3) غیر طبیعی 1214782 2 حقوق و پزشکی قانونی 1214784 1
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی 1214785 2 بیماریهای زنان و ناباروری 1214786 3
رادیولوژی و سونوگرافی 1214783 1 کارآموزی پزشکی قانونی 1214787 1
کارآموزی داخلی جراحی 1214713 1 کارآموزی زایمان طبیعی 1214788 2
 

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر95 ( ترم7)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(1) 1214800 2.5 کارآموزی در عرصه تنظیم خانواده 1214715 2
کارآموزی در عرصه بیماریهای داخلی جراحی 1214717 1 کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی 1214718 1
کارآموزی در عرصه زنان (1) 1214733 1 کارآموزی تنظیم خانواده 1214  
 
 
کد دروس عمومی و معارف
ادبیات فارسی 1010201
زبان پیش دانشگاهی 1010202
تربیت بدنی 1 1010203
تربیت بدنی 2 1010204
اندیشه اسلامی1 1010101
اندیشه اسلامی 2 1010102
اخلاق اسلامی ( آیین زندگی) 1010103
انقلاب اسلامی 1010104
تاریخ اسلام 1010105
متون اسلامی(آشنایی با منابع اسلامی) 1010106
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران 1010107
دانش خانواده 1010108