به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:27:36 PM 1397 / 07 / 25
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 98 -97
دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته مامایی
 
 

دانشجویان رشته مامایی ورودی  مهر 97 ترم(1)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح (1)

1214736

2

زبان پیش دانشگاهی

 1010202

2

فیزیولوژی (1)

1214685

3

اصول و فنون پرستاری و مامایی 1214691 2

بیوشیمی

1214623

2

سلول و بافت شناسی 1214738 2
 
تذکر : دانشجویانی که زبان کنکور بیش از 50 درصد نمره آورده اند واحد زبان پیش دانشگاهی ندارند با نظر استاد راهنما می توانند واحد دیگری اخذ نمایند
   

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر96 ( ترم3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

جنین شناسی 1214641 2 دارو شناسی (2) 1214690 1
نوزادان 1214648 2 زبان خارجه 1214605 3
بیماریهای داخلی جراحی (1) 1214751 3 سیستمهای اطلاع رسان پزشکی 1214735 1
بارداری و زایمان(1) بارداری طبیعی 1214752 2 اصول اپیدمیولوژی (بهداشت 2) 1214753 2
بیماریهای کودکان 1214649 2 کارآموزی نشانه شناسی 1214712 1
 
   

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر95 ( ترم5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

بیماریهای داخلی جراحی (3) 1214781 2 بیماریهای زنان و ناباروری 1214786 3
بارداری و زایمان (3) غیر طبیعی 1214782 2 رادیولوژی و سونوگرافی 1214783 1
تاریخ اخلاق و قوانین مامایی 1214803 1 کارآموزی زایمان طبیعی 1214788 2
حقوق و پزشکی قانونی 1214784 1 کارآموزی پزشکی قانونی 1214787 1
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی 1214785 2      
 

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر94 ( ترم7)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(1) 1214800 2.5 کارآموزی در عرصه زنان (1) 1214733 1
کارآموزی در عرصه بیماریهای داخلی جراحی 1214717 1 کارآموزی در عرصه نوزادان 1214716 1
کارآموزی در عرصه بهداشت باروری مادر و کودک و تنظیم خانواده 1214715 2 کارآموزی بهداشت باروری مادر و کودک و تنظیم خانواده 1214673 2
 
 
کد دروس عمومی و معارف
ادبیات فارسی 1010201
زبان پیش دانشگاهی 1010202
تربیت بدنی 1 1010203
تربیت بدنی 2 1010204
اندیشه اسلامی1 1010101
اندیشه اسلامی 2 1010102
اخلاق اسلامی ( آیین زندگی) 1010103
انقلاب اسلامی 1010104
تاریخ اسلام 1010105
متون اسلامی(آشنایی با منابع اسلامی) 1010106
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران 1010107
دانش خانواده 1010108