به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

6:58:24 PM 1398 / 04 / 28
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -97
دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته مامایی
 
 

دانشجویان رشته مامایی ورودی  مهر 97 ترم(2)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح (2)

1214742

3

میکروب شناسی نظری

 1214744

2

فیزیولوژی (2)

1214686

2

میکروب شناسی عملی 1214745 1
نشانه شناسی 1214698 1

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت1)

1214737 2
ایمونولوژی 1214748 2

کارآموزی اصول و فنون

1214708 1

انگل شناسی و قارچ شناسی

1214743

1

داروشناسی 1 1214746 2
 
   

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر96 ( ترم4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

آسیب شناسی عمومی و اختصاصی 1214688 1 اصول تغذیه مادر و کودک 1214755 2
زبان تخصصی 1214625 2 بارداری زایمان (2) 1214757 2
ژنتیک 1214626 3 اصول روان پزشکی 1214626 1
آمار حیاتی و روش تحقیق 1214692 2 کارآموزی بارداری طبیعی(1) 1214759 1
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی جراحی 2 1214756 2 کارآموزی بیماریهای کودکان 1214670 1
کارآموزی نوزادان 1214721 1      
 
   

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر95 ( ترم6)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

بارداری زایمان (4) 1214791 1 اختلالات عملکرد جنسی 1214707 1
آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک 1214804 2 اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی 1214796 2
ارتباطات آموزش بهداشت( بهداشت 3 ) 1214793 1 کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی 1214797 2
بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 4) 1214794 2 کارآموزی بیماریهای زنان 1214722 2
مدیریت مادر و کودک (بهداشت 5) 1214795 1      
 

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر94 ( ترم8)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی (2) 1214801 2.5 کارآموزی در عرصه نوزاد 1214716 1
کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی   3 کارآموزی در عرصه بیماریها و فوریتها(زنان2) 1214734 1
کارآموزی در عرصه رادیولوژیو سونوگرافی 1214719 1      
 
 
کد دروس عمومی و معارف
ادبیات فارسی 1010201
زبان پیش دانشگاهی 1010202
تربیت بدنی 1 1010203
تربیت بدنی 2 1010204
اندیشه اسلامی1 1010101
اندیشه اسلامی 2 1010102
اخلاق اسلامی ( آیین زندگی) 1010103
انقلاب اسلامی 1010104
تاریخ اسلام 1010105
متون اسلامی(آشنایی با منابع اسلامی) 1010106
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران 1010107
دانش خانواده 1010108