به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

11:19:12 AM 1396 / 04 / 30
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96 -95 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته مامایی
 
 

دانشجویان رشته مامایی ورودی  مهر 95 ترم(2)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح (2)

1214742

3

داروشناسی 1

 1214746

2

فیزیولوژی (2)

1214686

2

ایمونولوژی 1214748 2

انگل شناسی و قارچ شناسی

1214743

1

کارآموزی اصول و فنون 1214708 1

میکروب شناسی نظری

1214744

2

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت1) 1214737 2

میکروب شناسی عملی

1214745

1

نشانه شناسی 1214698 1
 

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر94 ( ترم4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

آسیب شناسی عمومی اختصاصی 1214688 1 بارداری زایمان (2) 1214690 2
زبان تخصصی 1214625 2 روان پزشکی 1214703 1
ژنتیک 1214643 2 کارآموزی بارداری طبیعی(1) 1214759 1
آمار حیاتی 1214692 2 کارآموزی کودکان 1214670 1
داخلی جراحی 2 1214756 2 کارآموزی نوزادان 1214721 1
تغذیه مادر و کودک 1214755 2      
 

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر93 ( ترم6)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

آمادگی برای زایمان 1214804 2 اختلالات جنسی 1214707 1
بارداری و زایمان (4) 1214791 1 اصول مدیریت 1214796 2
بهداشت 3 1214793 1 کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی 1214797 2
بهداشت 4 1214794 2 کارآموزی تنظیم خانواده 1214673 2
بهداشت 5 1214795 1 کارآموزی بیماریهای زنان 1214722 2
 

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر92 ( ترم8)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(2) 1214801 2/5 عرصه زنان (2) 1214734 1
عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی(2) 1214802 3 عرصه رادیولوژی و سونوگرافی 1214719 1
عرصه مدیریت 1214718 1      
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر