به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

11:19:18 AM 1396 / 04 / 30
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96 -95 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته پرستاری
 
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن 95 ترم(1)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح 1212301 2 اصول مهارتهای پرستاری 1212316 4
فیزیولوژی 1212302 3 پرستاری سلامت فرد و خانواده 1212318 1/5
بیوشیمی 1212304 1/5 زبان خارجه پیش دانشگاهی 1010202 2
میکروبشناسی 1212305 1/5      
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر95 ( ترم2)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

انگل شناسی 1212306 1/5 کارآموزی فارماکولوژی 1212346 1
دارو شناسی 1212313 2 کارآموزی اصول مهارتهای  پرستاری 1212336 1
تغذیه درمانی 1212310 1/5 ایمنولوژی 1212303 2
اصول آموزش به مددجو 1212315 1 زبان خارجه 1212360 3
مفاهیم پایه پرستاری 1212324 2 فن آوری اطلاعات 1212309 1
پرستاری سلامت جامعه 1212319 1/5      
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن 94 ( ترم 3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان / سالمندان(1) 1212325 3 پرستاری و بهداشت محیط 1212320 1
مادران و نوزادان (1) 1212322 2/5 بررسی وضعیت سلامت 1212321 1
روان شناسی فردی و اجتماعی 1212312 2 کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان(1) 1212339 2
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای 1212317 1/5 کارآموزی بهداشت جامعه /فرد و خانواده /بهداشت محیط 1212338 2
زبان تخصصی 1212314 2  تحقیق در پرستاری 1212308 1/5
آمارحیاتی 1212307 1      
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر94 ( ترم4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(2) 1212326 3 کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2) 1212340 2
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد (2) 1212323 2 کارآموزی پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 1212337 1
پرستاری بیماریهای کودک 1212331 2 پرستاری بهداشت روان 1212333 2
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر93 ( ترم6)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

مدیریت 1212335 2 کارآموزی کودکان 1212343 2
ویژه 1212329 3 فوریت 1212330 1/5
اپیدمیولوژی 1212311 1 کارآموزی روان 1212344 2
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر92 ( ترم8)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی(1) 1212144 1 کارآموزی در عرصه داخلی جراحی(4) 1212147 3
بکارآموزی در عرصه داخلی جراحی(2) 1212145 1 کارآموزی در عرصه مادران ونوزادان 1212142 2/5
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی(3) 1212146 3 کارآموزی در عرصه کودکان (2) 1212149 1/5
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر92 ( ترم 8)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه مدیریت 1212152 2 کارآموزی در عرصه فوریتها 1212153 2
کارآموزی در عرصه ویژه 1212151 3 کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه 1212143 3
کارآموزی در عرصه روان 1212150 1      
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر