به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

8:30:15 PM 1396 / 12 / 03
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 97 -96 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته پرستاری
 
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن96ترم(1)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح 1212301 2 اصول مهارتهای پرستاری 1212316 4
فیزیولوژی 1212302 3 پرستاری سلامت فرد و خانواده 1212318 1/5
بیوشیمی 1212304 1/5 زبان خارجه پیش دانشگاهی 1010202 2
میکروبشناسی 1212305 1/5      
 
تذکر : دانشجویانی که زبان کنکور بیش از 50 درصد نمره آورده اند واحد زبان پیش دانشگاهی ندارند با نظر استاد راهنما می توانند واحد دیگری اخذ نمایند
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر 96 ( ترم2)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

انگل شناسی 1212306 1/5 کارآموزی فارماکولوژی 1212346 1
دارو شناسی 1212313 2 کارآموزی اصول مهارتهای  پرستاری 1212336 1
تغذیه درمانی 1212310 1/5 ایمنولوژی 1212303 2
اصول آموزش به مددجو 1212315 1 زبان خارجه 1212360 3
مفاهیم پایه پرستاری 1212324 2 فن آوری اطلاعات 1212309 1
پرستاری سلامت جامعه 1212319 1/5      
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن 95 ( ترم 3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان / سالمندان(1) 1212325 3 پرستاری و بهداشت محیط 1212320 1
پرستاری در اختلالات سلامن مادرو نوزاد(1) 1212322 2/5 بررسی وضعیت سلامت 1212321 1
روان شناسی فردی و اجتماعی 1212312 2 کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان(1) 1212339 2
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای 1212317 1/5 کارآموزی بهداشت جامعه /فرد و خانواده /بهداشت محیط 1212338 2
زبان تخصصی 1212314 2  تحقیق در پرستاری 1212308 1/5
آمارحیاتی 1212307 1      
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر95 ( ترم4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(2) 1212326 3 کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2) 1212340 2
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد (2) 1212323 2 کارآموزی پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 1212337 2
پرستاری  کودک سالم 1212331 2 پرستاری بهداشت روان(1) 1212333 2
 
   

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن94 ( ترم5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3) 1212327 4 کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع 1212342 2
پرستاری بیماریهای کودکان 1212332 3 کارآموزی پرستاری بزرگسالان_سالمندان 1212341 1
پرستاری بهداشت روان (2) 1212334 2 مراقبتهای پرستاری در منزل 1212328 2
 
 
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر94 ( ترم6)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

مدیریت 1212335 2 کارآموزی کودکان 1212343 2
پرستاری در بحران و فوریتها 1212330 1/5 کارآموزی بهداشت روان 1212344 2
پرستاری مراقبتهای ویژه 1212329 3 اپیدمیولوژی 1212311 1
 
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر93 ( ترم8)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه بزرگسالان / سالمندان (1) 1212349 1 کارآموزی در عرصه مراقبت در منزل 1212363 3
بکارآموزی در عرصه بزرگسالان/ سالمندان(2) 1212361 1 کارآموزی در عرصه مادران ونوزادان 1212347 2
کارآموزی در عرصه بزرگسالان/ سالمندان(3) 1212362 3 کارآموزی در عرصه کودکان (2) 1212350 2
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر93 ( ترم 8)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه مدیریت 1212352 2 کارآموزی در عرصه فوریتها 1212353 2
کارآموزی در عرصه ویژه 1212351 3 کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه 1212348 3
کارآموزی ویژه 1212345 1      
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر