ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:22:34 AM 1398 / 06 / 31
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99 -98 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته پرستاری
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر 98ترم(1)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح 1212301 2 اصول مهارتهای پرستاری 1212316 4
فیزیولوژی 1212302 3 پرستاری سلامت  جامعه 1212319 1/5
بیوشیمی 1212304 1/5 زبان خارجه پیش دانشگاهی 1010202 2
میکروبشناسی 1212305 1/5      
 
تذکر : دانشجویانی که زبان کنکور بیش از 50 درصد نمره آورده اند واحد زبان پیش دانشگاهی ندارند با نظر استاد راهنما می توانند واحد دیگری اخذ نمایند
توجه : درس بهداشت سلامت جامعه برای ورودی مهر 98 گروه 1 می باشد
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن 97 ( ترم2)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

انگل شناسی 1212306 1/5 کارآموزی فارماکولوژی 1212346 1
دارو شناسی 1212313 2 کارآموزی اصول مهارتهای  پرستاری 1212336 1
تغذیه و تغذیه درمانی 1212310 1/5 ژنتیک و ایمنولوژی 1212303 2
فرآیند آموزش بیمار 1212315 1 زبان خارجه 1212360 3
مفاهیم پایه پرستاری 1212324 2 فن آوری اطلاعات 1212309 1
پرستاری سلامت جامعه 1212319 1/5 اندیشه اسلامی (2) 1010102 2
 
توجه : درس بهداشت سلامت جامعه برای ورودی بهمن 97 گروه 2 می باشد
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر 97 ( ترم 3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان / سالمندان(1) 1212325 3 پرستاری و بهداشت محیط 1212320 1
پرستاری بهداشت مادرو نوزاد 1212322 2/5 بررسی وضعیت سلامت 1212321 1
روان شناسی فردی و اجتماعی 1212312 2 کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان(1) 1212339 2
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای 1212317 1/5 کارآموزی بهداشت جامعه /فرد و خانواده /بهداشت محیط 1212338 2
زبان تخصصی 1212314 2  تحقیق در پرستاری 1212308 1/5
آمارحیاتی مقدماتی 1212307 1      
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن 96 ( ترم4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(2) 1212326 3 کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2) 1212340 2
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 1212323 2 کارآموزی پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 1212337 2
پرستاری  کودک سالم 1212331 2 پرستاری بهداشت روان 1212333 2
برای درس کارآموزی پرستاری در اختلالات سلامت مادران و نوزاد کد گروه برای پسران 2 و برای دختران 1
  

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر96 ( ترم5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3) 1212327 4 مراقبتهای پرستاری در منزل 1212328 2
پرستاری بیماریهای کودکان 1212332 3 کارآموزی پرستاری بزرگسالان_سالمندان 1212341 2
پرستاری بیماریهای روان 1212334 2 کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع 1212342 1
 
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن 95 ( ترم6)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

اصول مدیریت خدمات پرستاری 1212335 2 کارآموزی کودکان 1212343 2
پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه 1212330 1/5 کارآموزی بهداشت روان 1212344 2
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه 1212329 3 اصول اپیدمیولوژی و بیماریهای شایع در ایران 1212311 1
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر 95 ( ترم 7)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه بزرگسالان / سالمندان (1) 1212349 1 کارآموزی در عرصه مراقبت در منزل 1212363 1
کارآموزی در عرصه بزرگسالان/ سالمندان(2) 1212361 3 کارآموزی در عرصه بهداشت مادرونوزاد 1212347 2
کارآموزی در عرصه بزرگسالان/ سالمندان(3) 1212362 3 کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان 1212350 2
 
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن 94 ( ترم 8)

نام درس شماره درس تعداد واحد نام درس شماره درس تعداد واحد
کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه 1212351   کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران و فوریتها 1212353  
کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه 1212345   کارآموزی در عرصه اصول مدیریت و خدمات پرستاری 1212352  
کارآموزی در عرصه سلامت جامعه - فرد و خانواده 1212348        
  1        
 
 
 
کد دروس عمومی و معارف
ادبیات فارسی 1010201
زبان پیش دانشگاهی 1010202
تربیت بدنی 1 1010203
تربیت بدنی 2 1010204
اندیشه اسلامی1 1010101
اندیشه اسلامی 2 1010102
اخلاق اسلامی ( آیین زندگی) 1010103
انقلاب اسلامی 1010104
تاریخ اسلام 1010105
متون اسلامی(آشنایی با منابع اسلامی) 1010106
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران 1010107
دانش خانواده 1010108