به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:21:09 AM 1396 / 05 / 02
 

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته اتاق عمل اردیبهشت لغایت پایان خرداد ماه 96

 

تاریخ

اتاق عمل

بیمارستان بهشتی

اتاق عمل

نقوی

اتاق عمل

متینی

اتاق عمل

زایشگاه

قلب

بهشتی

اورژانس جراحی

بهشتی

بیمارستان سیدالشهدا

96/02/16 لغایت 95/03/30

احمد کیوانی

یاسمن نیلیه

سارا علی مددی

پویا بنایی

فاطمه آمرزش

فاطمه نبی زاده

فهیمه گودرزی

عطیه کاظمی

نسرین شجاعی

زهرا شاطریان

حسین فتایی

 

میترا فتایی

نسرین صفری

زهرا غفاری

مهناز احمدی

کوشا برادران

فرشته قرقانی

الهام فریدنی

نسرین علی پور

زهرا حیدری

فاطمه اسماعیلی

پوریا کاظمی

مهتاب اسلامی فر

علی ایزدی

فاطمه ریاحی

 


 

 

 


 

سعید رضایت نژاد

اعظم ساداتی تبار

مرجان سلیمانی

طیبه قدیریان

محمد جعفری پور

کامران شفیعی

 

مربیان

دکتر افشار

دکتر رضایی
  خانم بقائی آقای فتحی آقای رضوانی   آقای برزگر
 

 

1.  دانشجویان به هیچ وجه حق تعویض شیفت و یا جبرانی ندارند در صورت انجام ، غیبت محسوب می شود.

2.   مربیان به هیچ عنوان طبق مقررات آموزشی اجازه غیبت به دانشجویان  نخواهند داد

3. کارورزیها روزهای پنج شنبه ها تعطیل نمی باشد.

 

مدیر گروه اتاق عمل

 


 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر