اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ؛وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً؛ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ؛وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

9:09:34 PM 1396 / 08 / 30
 

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری مهر 93  نیمسال اول 97-96

تاریخ

ویژه

عرصه (3 واحد)

کارآموزی(1 واحد)

مدیریت

عرصه (2 واحد)

فوریت

عرصه (2 واحد)

 بهداشت جامعه

( عرصه 2 واحد)

96/07/01 لغایت96/07/10

ABC

DI

EF

GH

96/07/11 لغایت96/07/20

ABC

DI

EF

GH

96/07/21 لغایت96/07/30

ABC

GH

DI

EF

96/08/01 لغایت96/08/10

ABC

GH

DI

EF

96/08/11 لغایت96/08/20

DEF

AB

GH

CI

96/08/21 لغایت96/08/30

DEF

AB

GH

CI

96/09/01 لغایت96/09/10

DEF

C

A

B

96/09/11 لغایت96/09/20

DEF

C

A

B

96/09/21 لغایت96/09/30

GHI

E

B

A

96/10/01 لغایت96/10/10

GHI

E

B

A

96/10/11 لغایت96/10/20

GHI

F

C

D

96/10/21 لغایت96/10/30

GHI

F

C

D

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

محمدرسول هاشمی

مهدی ذاکری

وجیهه اله یاری

صبا محمدی

نسیم دوستدار

محمدرضا دواتگران

امیرعلی زین الدینی

زهره لوافی

سارا مقامی

محدثه یوسفی

صادق رحیمی

زهرا مهرساب

 

فاطمه امامیان

راضیه براتی

مژگانم مظلومی

امید اسماعیلی

علی قاسمی

فریده حسین گلی

شکوفه اکبری

لیلا فرهادی نیا

 

عبداله خاکیان

فاطمه ترابیان

فرشته سادات اشجعی

معصومه نوریان

فاطمه قوامی

محمد عباسیان

فاطمه احمدزاده

مبارکه سادات جعفرپور

اناهیتا حیدریان

زهرا اسماعیلی

حمیدرضا ولیدایی

محمد سنایی

نگین عنایتی

مریم کاظمی

فاطمه نوروزی

 

جلال ابراهیمی

محمد صادقی

طاهره نادمی

فاطمه ابوزیدآبادی

محبوبه اعتمادی

مصطفی مشتاقیان

مریم کریمی

فاطمه خیراندیش

الهه بهروزی نسب

 

·        اساتید مسئول هماهنگی بشرح زیر می باشد .

·        گروه مدیریت و بهداشت : بهداشت جامعه ( خانم فلاحی)- مدیریت ( خانم دکتر تقربی)

·         گروه داخلی جراحی : ویژه (آقای دکتر دیانتی) فوریتها ( آقای دکتر عزیزی)


برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری مهر 93  نیمسال اول 97-96

تاریخ

بزرگسالان /سالمندان(1)

بزرگسالان /سالمندان(2)

بزرگسالان /سالمندان(3)

مراقبت در منزل

اطفال

مادران و نوزادان

96/07/01 لغایت96/07/10

A

B

C

D

E

F

96/07/11 لغایت96/07/20

A

B

CD

---

E

F

21/07/21 لغایت96/07/30

F

A

B

C

D

E

96/08/01 لغایت96/08/10

F

A

BC

---

D

E

96/08/11 لغایت96/08/20

E

F

A

B

C

D

96/08/21 لغایت96/08/30

E

F

AB

---

C

D

96/09/01 لغایت96/09/10

D

E

F

A

B

C

96/09/11 لغایت96/09/20

D

E

FA

---

B

C

96/09/21 لغایت96/09/30

C

D

E

F

A

B

96/10/01 لغایت96/10/10

C

D

EF

---

A

B

96/10/11 لغایت96/10/20

B

C

D

E

F

A

96/10/21 لغایت96/10/30

B

C

DE

---

F

A

 

 

A

B

C

D

E

F

علی کریمی

پوریا رضی

نسیم اله دادیان

زهرا امامی

سحر سادات سبطینی

معصومه بیشه

حسین قهساره زاده

میثم نادریان

فاطمه ابراهیم پور

فاطمه بلالی

زهرا عارف

زهرا سروس نژاد

 

وحید حاجی جعفری

محسن حیرانی

میلاد طالبی

مطهره عباسی

مریم حمیدی

سمانه دهقانی

مصطفی پاکدل

میثم محمدزاده

محمد ارشدی

زهرا کام روا

سلیمه شریفی

هدیه غنی پور

محمد امین حسنی

عباس آقایی

مهدیه سلیمانی

مهسا رحیمی

مریم رسا

سمیرا رحمتی

علی طالبی

مرتضی عباسپور

فاطمه مقصود

زینب سادات سید حسینی

زهرا سلمانی

محدثه باغبانی

·         گروه مدیریت و بهداشت : اطفال (خانم حسینیان)

·         گروه داخلی جراحی : بزرگسالان - سالمندان 1و2و3(خانم صفا) مراقبت در منزل ( دکتر ایزدی)

·          گروه مامایی : مادران و نوزادان ( خانم سرافراز)

·         کارآموزی در عرصه مادران نوزادان آقایان در بخش اورژانس برگزار خواهد شد .

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر