به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:17:03 AM 1397 / 04 / 03
 

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری مهر 93  نیمسال دوم  97-96

تاریخ

ویژه

عرصه (3 واحد)

کارآموزی(1 واحد)

مدیریت

عرصه (2 واحد)

فوریت

عرصه (2 واحد)

 بهداشت جامعه

( عرصه 2 واحد)

96/11/14 لغایت96/11/23

ABC

DI

EF

GH

96/11/24 لغایت96/12/03

ABC

DI

EF

GH

96/12/04 لغایت96/12/13

ABC

GH

DI

EF

96/12/14 لغایت96/12/23

ABC

GH

DI

EF

97/01/15 لغایت97/01/24

DEF

AB

GH

CI

97/01/25 لغایت97/02/03

DEF

AB

GH

CI

97/02/04 لغایت97/02/13

DEF

C

A

B

97/02/14 لغایت97/02/23

DEF

C

A

B

97/02/24 لغایت97/03/02

GHI

E

c

A

97/03/03 لغایت97/03/12

GHI

E

C

A

97/03/13 لغایت97/03/22

GHI

F

B

D

97/03/23 لغایت97/04/02

GHI

F

B

D

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

حسین قهساره زاده

محمد ارشدی

زهرا سروس نژاد

زهرا کام روا

سلیمه شریفی

هدیه غنی پور

وحید حاجی جعفری

محسن حیرانی

سمانه دهقانی

مهسا رحیمی

مریم رسا

سمیرا رحمتی

محمد امین حسنی

عباس آقایی

مهدیه سلیمانی

زهرا سلمانی

محدثه باغبانی

زینب سید حسینی

مصطفی پاکدل

میثم محمدزاده

سحر سادات سبطینی

معصومه بیشه

نسیم اله دادیان

زهرا امامی

میثم نادریان

پژمان رفیعی

مرتضی عباسپور

فاطمه بلالی

زهرا عارف

فاطمه مقصود

میلاد طالبی

محمدعلی نجفی

پوریا رضی

مطهره عباسی

مریم حمیدی

زهرا کیانی

زینب عنایتی

فاطمه فلاح نیا

زینب شفایی مقدم

فاطمه شبانی

محسن چلویی

زینب عباس زاده ( فقط ویژه)

زهره تاجگردون

فاطمه مقدسیان

زهرا کاظمیان

شکوه سادات امیری

محمدرضا افضلی

احمدرضا جعفر آبادی

امیرحسین رضایی مهر

زینب اسدی

فاطمه ذوالفغاری

زینب عباس زاده(فقط مدیریت)

 

·        اساتید مسئول هماهنگی بشرح زیر می باشد .

·        گروه مدیریت و بهداشت : بهداشت جامعه ( خانم فلاحی)- مدیریت ( خانم دکتر تقربی)

·         گروه داخلی جراحی : ویژه (آقای دکتر دیانتی) فوریتها ( آقای دکتر عزیزی)


برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری مهر 93  نیمسال دوم97-96

تاریخ

بزرگسالان /سالمندان(1)

بزرگسالان /سالمندان(2)

بزرگسالان /سالمندان(3)

مراقبت در منزل

اطفال

مادران و نوزادان

96/11/14 لغایت

96/11/22

A

B

C

D

E

F

96/11/23 لغایت 96/11/30

A

B

CD

---

E

F

96/12/01 لغایت 96/12/10

F

A

B

C

D

E

96/12/10 لغایت93/12/23

F

A

BC

---

D

E

97/01/15 لغایت97/01/24

E

F

A

B

C

D

97/01/25 لغایت97/01/31

E

F

AB

---

C

D

97/02/01 لغایت97/02/10

D

E

F

A

B

C

97/02/11 لغایت97/02/20

D

E

FA

---

B

C

97/02/21 لغایت97/02/31

C

D

E

F

A

B

97/03/01 لغایت97/03/10

C

D

EF

---

A

B

97/03/10 لغایت97/03/20

B

C

D

E

F

A

97/03/21 لغایت97/03/31

B

C

DE

---

F

A

 

 

A

B

C

D

E

F

محبوبه اعتمادی

محمد صادقی

طاهره نادمی

وجیهه اله یاری

فاطمه ابوزیدآبادی

جلال ابراهیمی

امید اسماعیلی

فریده حسین گلی

شکوفه اکبری

فرشته سادات اشجعی

لیلا فرهادی نیا

علی قاسمی

عبداله خاکیان

فاطمه احمدزاده

مبارکه سادات جعفرپور

اناهیتا حیدریان

زهرا اسماعیلی

محمد عباسیان

محمدرضا دواتگران

زهره لوافی

محدثه یوسفی

زهرا مهرساب

فاطمه امامیان

امیرعلی زین الدینی

سارا مقامی

مریم کریمی

مصطفی مشتاقیان

صادق رحیمی

محمدرسول هاشمی

مژگانم مظلومی

فاطمه خیراندیش

محمد سنایی

نگین عنایتی

مریم کاظمی

فاطمه نوروزی

نسیم دوستدار

حمیدرضا ولیدایی

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری مهر 93  (آزاد نراق) - عرصه اول –نیمسال دوم  97-96

A

B

C

D

E

F

مرضیه جدی

طیبه رحمانی

فهیمه رجبیان

رویا محققی

زهرا مهدی زاده

ابوالفضل رزاقزاده

میترا پرهیزگار

زینب سادات هاشمی

مهتاب مسیحی

فاطمه قوامی

تقی حجازی راد

احمدرضا حجازی راد

لیلا ارجمند فر

راحله باغبانپور

مریم مولایی

میلاد جمالی

زینب چاووشی

کوثر کریمیان

     

·         گروه مدیریت و بهداشت : اطفال (خانم حسینیان)

·         گروه داخلی جراحی : بزرگسالان - سالمندان 1و2و3(خانم صفا) مراقبت در منزل ( دکتر ایزدی)

·          گروه مامایی : مادران و نوزادان ( خانم صابری)

·         کارآموزی در عرصه مادران نوزادان آقایان در بخش اورژانس برگزار خواهد شد .